Inschrijving

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw inschrijving.

 1. Laatst bijgewerkt op

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonst/inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, samenleving enz.). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen als u in een EU-lidstaat woont).

Als uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade of het Consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

 

Werkwijze​ online

De Belgische ambassade in Londen biedt u vanaf 05/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

 

Werkwijze​ per post

Inschrijvingen in de consulaire bevolkingsregisters blijven mogelijk per post.

1. U vult één formulier (PDF, 161.7 KB) in per persoon + 1 pasfoto.

2. Minderjarigen: beide ouders ondertekenen dit formulier (PDF, 189.61 KB)

3. U voegt volgende bewijsstukken bij:

 • laatste factuur council tax OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur OF inschrijving in kiesregister (1 document per familie is voldoende)
 • kopie van paspoort of identiteitskaart (recto/verso)
 • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8 - aan te vragen bij de gemeente van vertrek in België). Indien nodig kan u met dit formulier (PDF, 5.56 KB) de schrapping vragen, te sturen naar de gemeente van vertrek in België
 • inschrijvingsformulier als kiezer (zie punt 6)
 • Bewijs van uw recht om in het VK te verblijven. Dit kan zijn: werkvisum, (pre)settled status, certificaat van Britse nationaliteit/naturalisatie, indefinite right to remain
 • Let op! Gelieve ons een recente Share Code toe te sturen om uw (pre) settled status te bewijzen. De EUSS-brieven worden niet langer geaccepteerd. U kan een Share Code aanvragen door de instructies te volgen op de volgende link:

  https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

4. Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, u wordt verzocht uw aanvraag op te sturen per post naar 'Dienst bevolking - Ambassade van België - 17 Grosvenor Crescent - London SW1X 7EE'

5. Voor de inschrijving van een pasgeboren kind, klik hier.

6. De inschrijving brengt ook mee dat u kunt deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen). Gelieve de verkiezingenformulier (PDF, 81.61 KB) in te vullen. Indien u per volmacht wenst te stemmen, gelieve de volmacht formulier (PDF, 42.41 KB) ook in te vullen.

Privacy statement