Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Onze telefoonlijnen zijn momenteel erg zwaar belast. De recente aankondigingen van de Britse regering met betrekking tot wijzigingen in de reisvoorschriften van COVID-19 en de verplichting voor niet-residenten om vanaf 1 oktober een reispas te hebben voor binnenkomst in het VK, hebben geleid tot een golf van telefoontjes naar de Ambassade. Onze excuses voor het ongemak.

 

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar het VK toe, raadplegen Belgen best ons REISADVIES HIER (Gelieve deze informatie regelmatig na te kijken vooraleer te reizen - de regels kunnen op elk moment veranderen en vaak op zeer korte termijn)
In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar België, lees het gedeelte reizen vanuit een land met kleurcode rood aandachtig door.
 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “groen” of “oranje”, zoals hier opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Het is toegelaten naar en vanuit België te reizen. U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine…). U hebt geen 'Attest Essentiële Reis' nodig.

 • ​​Ik heb niet de nationaliteit van een land van de EU of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid is als “rood”. Mag ik naar België reizen?

Heeft u het NHS-vaccinatiebewijs van het Verenigd Koninkrijk (het Schotse certificaat moet van het recente type zijn met de QR-code) Dan heeft u geen essentiële reden meer nodig om naar België te reizen en geen Attest Essentiële Reis van de Ambassade. Het volgende is echter nog steeds geldig:

 • Vul een PLF in
 • Laat u testen op dag 1 van uw aankomst in België. (of dag 2 bij late aankomst)
 • Blijf in quarantaine tot de negatieve uitslag van uw test op dag 1 (of 2) gekend is.
 • Laat u opnieuw testen op dag 7 van uw verblijf in België. Quarantaine is verplicht bij een positief testresultaat.

Beschikt u niet over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en hebt u uw hoofdverblijfplaats in een derde land dat hier aangeduid is als “rood”(externe link) (waaronder het VK) of bent u niet volledig gevaccineerd, dan is het verboden zich te verplaatsen naar België voor niet-essentiële redenen.

Bekijk deze website voor informatie over toegestane essentiële reizen.

 

Attest Essentiële Reis

Voor toegestane reizen: de reiziger dient in het bezit te zijn van een Attest Essentiële Reis. Bij wijze van afwijking is een essentieel reiscertificaat niet vereist in de volgende situaties

 • De reiziger is in het bezit van een geldig D-visum afgeleverd door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post indien het essentiële karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat in vertegenwoordiging van België indien het wezenlijke karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • Het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Het AER stelt u niet vrij van quarantaine, het staat u alleen toe om het Belgische grondgebied te betreden om essentiële redenen terwijl er momenteel nog steeds reisbeperkingen gelden en reizen wordt ontmoedigd.

Het AER is slechts geldig voor één enkele reis, stuur de aanvraag + bewijsstukken TEN MINSTE 5 (vijf) werkdagen voor de reisdatum met de vereiste documentatie naar london.etc@diplobel.fed.be.
 

Aanvraag van een AER:

Alleen als u er zeker van bent dat uw reis/reizen onder de uitzonderingscategorieën vallen, mag u een e-mail sturen naar london.etc@diplobel.fed.be.

Uw AER-verzoek e-mail moet alle ondersteunende documenten bevatten die het essentiële karakter van de reis rechtvaardigen en een gedetailleerde motivatiebrief om ons in staat te stellen te beoordelen of u in aanmerking komt voor een essentieel reiscertificaat of niet. Houd er rekening mee dat de ambassade geen advies geeft over individuele gevallen. We ontvangen momenteel een enorm aantal e-mails, grotendeels buiten ons vermogen om binnen een redelijke termijn te antwoorden. Vertragingen zijn onvermijdelijk en moeten worden verwacht.

De ondersteunende documenten moeten in PDF-formaat of Word-document zijn, geen ander formaat wordt geaccepteerd.

Voor ontbrekende of niet-conforme documenten is het vaste jurisprudentie dat het de eiser is die zich wenst te beroepen op een situatie die mogelijk een invloed heeft op het beoordelen van zijn administratieve toestand om zelf de administratie te informeren, die van haar kant niet kan worden verplicht om meervoudige onderzoeken in te stellen, op straffe van het niet kunnen binnen een redelijke termijn behandelen van de talrijke aanvragen waarmee ze belast is.
 

En een laatste belangrijke opmerking:

Voor alle vragen over het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test, vaccinaties en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site www.info-coronavirus.be/nl te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren. NIET de Ambassade in Londen.

 

Brexit

1. Reisdocumenten  –  Kan ik met een identiteitskaart naar het VK  reizen?

Een geldig paspoort of identiteitskaart volstaat als reisdocument om tot  het Britse grondgebied toegelaten te worden, ook na 31/12/2020. Tot en met 30 september 2021 zal de Belgische identiteitskaart volstaan om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen voor een verblijf van minder dan 6 maanden.

Vanaf 1 oktober 2021 zal ook voor korte verblijven een paspoort nodig zijn.

Opgelet: enkel houders van het  (pre-)settled status kunnen tot 31 december 2025 hun identiteitskaart blijven gebruiken voor reizen tussen EU en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.
 

2. Goederenverkeer van de EU naar het VK – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

Op 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. Dit betekent dat er vanaf dan  grens- en douanecontroles zullen plaatsvinden op goederenvervoer aan elke grensovergang tussen de EU en het VK, in havens, luchthavens, en aan de Kanaaltunnel. Dat zal ook zo zijn als er een verdrag tussen het VK en de EU toegepast kan worden dat voorziet in vrijhandel (geen tarieven of quota).

Het Verenigd Koninkrijk zal het grensbeheer gefaseerd invoeren voor al het goederenverkeer dat het land binnenkomt vanuit de EU. Welke concrete importvereisten qua documentatie en controles dit precies inhoudt voor uw sector/vracht kan u raadplegen via het Border Operating Model (link) van de Britse autoriteiten. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze gefaseerde aanpak. (Let op: controleer ook welke exportvereisten nodig zullen zijn vanaf 1/1/2021 om te exporteren vanuit de EU).

 • Vanaf 1 januari 2021: alle basisdouanevereisten treden in werking, maar ondernemingen krijgen tijd tot 1 juli 2021 om de douaneaangiftes in te dienen en de betalingen uit te voeren (uitgezonderd transitverkeer). Fysieke controles van de goederen zullen op sporadische wijze gebeuren op de plaats van bestemming.
 • Vanaf april 2021: voor alle dierlijke producten en gereguleerde plantaardige producten zal een prenotificatie dienen te gebeuren en deze producten zullen vergezeld moeten worden van de nodige documentatie.
 • Vanaf juli 2021: volledige douaneaangiften worden vereist aan de grenspost en de betalingen moeten uitgevoerd worden. Entry safety and security declarations worden verplicht. Goederen die voorwerp uitmaken van sanitaire en fytosanitaire controles (SPS) zullen aan de grens aangegeven moeten worden en zullen mogelijk onderworpen worden aan controles aan de grens of inland sites.

Het is de verantwoordelijkheid van het importbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.
 

3. Goederenverkeer van het VK naar de EU – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zal aan alle formaliteiten voldaan moeten worden voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen. Er zal geen gefaseerde aanpak gebeuren voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zowel via de havens als via de Eurotunnel.

Het Border Operating Model (zie link) omvat alle noodzakelijke Britse documenten die nodig zijn om te exporteren vanuit het VK zoals export summary declarations, customs declarations en safety and security declarations. (Let op: kijk ook na welke documenten nodig zijn vanaf 1/1/2021 voor de import naar de EU).

Stappen

 • Kijk of aan alle noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan en u alle noodzakelijke documenten bij u heeft voor een grens- of douanecontrole. Voor wegtransport van meer dan 7,5 ton: raadpleeg hiervoor het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border via deze link.
 • Indien u via het graafschap Kent (oversteek via Dover of Folkestone) passeert: zorg dat u beschikt over de Kent Access Permit die u kan bekomen nadat u groen licht heeft gekregen na een aanvraag via het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border.
 • Zorg dat u uw identiteitskaart bij de hand heeft. Tot en met 30 september2021 volstaat een Belgische identiteitskaart als een geldig identiteitsdocument voor het VK. Vanaf 1 oktober 2021 zal u moeten beschikken over een internationaal paspoort. In sommige uitzonderingsgevallen (bv. met settled of presettled status onder het EU Settlement Scheme of met grensarbeidersvergunning) kan u uw Belgische identiteitskaart blijven gebruiken tot ten minste 31 december 2025 (link).
 • In principe blijft een Belgisch rijbewijs geldig in het VK, ook na 1 januari 2021. Afhankelijk van waar uw voertuig verzekerd is, dient u echter wel over een groene kaart of ander bewijs van verzekering te beschikken (link).
 • Volg de verkeerssituatie via de Britse media op de voet, voor uw vertrek en tijdens de rit.

Het is de verantwoordelijkheid van het exportbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.
 

4. Rijbewijs en verzekering – Volstaat mijn Belgisch rijbewijs om in het Verenigd Koninkrijk te rijden? Wat met de autoverzekering voor reizen in de EU?

Na 1 januari 2021 zal het Belgische rijbewijs volstaan om legaal een voertuig te besturen op de Britse wegen.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Voor voertuigen die in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd zijn, dient men voor reizen in de EU vanaf 1 januari 2021 in het bezit te zijn van een groene kaart als bewijs van verzekering.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021
 

5. 'EU settlement scheme'  Wat dien ik te doen om na 31/12/2020 legaal in het Verenigd Koninkrijk te kunnen verblijven?

Tengevolge van Brexit dienen EU onderdanen (studenten en minderjarigen inbegrepen)  die reeds voor 31 december 2020 in het VK verblijven, een Britse verblijfstitel aan te vragen: pre-settled status (doorlopend verblijf van minder dan 5 jaar) en settled status (doorlopend verblijf vanaf 5 jaar of meer). Het 'EU settlement scheme' is daartoe opgezet. U heeft de tijd tot 30 juni 2021 om u in regel te stellen. Voor meer informatie: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.
 

6. Nieuw immigratiesysteem – Wat verandert er voor personen die vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk aankomen?

Vanaf 1 januari 2021, kunnen Europese toeristen gedurende maximum 6 maanden zonder visum in het Verenigd Koninkrijk verblijven.

Indien u na 31 december 2020 aankomt en langer dan 6 maanden in het VK zal verblijven of  hier zal werken of studeren (zelfs voor minder dan 6 maanden voor deze laatste twee categorieën!), dan is een visum vereist voor elke EU-onderdaan die geen aanspraak kan maken op (pre)settled status.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know.
 

7. Contactgevens – Waar kan ik terecht voor meer informatie over EU-burgerrechten in kader van Brexit?

Over EU-burgerrechten in het kader van Brexit, is uitgebreide  informatie terug te vinden op de volgende link  « Brexit » (https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit) en meer specifiek deze faq voor de meest voorkomende vragen: https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit/faq

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, Belgen die in het VK wonen dienen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort en identiteitskaart aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om u aan te sluiten bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. 

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

13 okt

Op maandag 11 en dinsdag 12 oktober nam België, samen met negen andere lidstaten en de Europese Commissie, deel aan een zitting van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) om het Europees Parlement en de Raad van de EU te steunen bij hun verdediging van het conditionaliteitsmechanisme voor de Rechtsstaat. Dit mechanisme wordt door Polen en Hongarije aangevochten voor het HJEU.

10 okt

Ter gelegenheid van de 19de Europese en Werelddag tegen de doodstraf, herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

08 okt

Vandaag, vrijdag 8 oktober, gaf vice-eersteminister en minister voor Europese Zaken Sophie Wilmès in aanwezigheid van Europees Commissaris Didier Reynders het startschot voor het Belgische deel van de Conferentie over de Toekomst van Europa (COFEU) – een reeks Belgische evenementen die het hele najaar zullen plaatsvinden.

05 okt

Net zoals in 2019 en in 2020, kent België ook dit jaar opnieuw 2 miljoen euro toe aan de VN Ontmijningsdienst (UNMAS) voor zijn activiteiten in Irak en Syrië. Deze middelen werden de voorbije jaren gebruikt voor onder meer mijnopruiming, risico-educatie en slachtofferhulp en dragen zo bij aan het verlichten van de noden van de burgerbevolking. In Irak werd bijvoorbeeld mede dankzij onze bijdrage ingezet op gemengde ontmijningsteams, met vrouwen en mannen.

04 okt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel Sophie Wilmès is tevreden dat België 1.607.508 euro toekent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor de preventie van nucleaire proliferatie en de versterking van de civiele nucleaire samenwerking.