Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19)

Update 15/10/2020

Consulaire dienstverlening

Op maandag 8 juni ging de consulaire afdeling van de ambassade opnieuw open voor het publiek. Voor toegang tot een van de consulaire diensten is een afspraak vereist. Houd er rekening mee dat we u zonder afspraak niet kunnen helpen.

Klik hier voor een lijst van alle consulaire diensten die worden aangeboden aan Belgen in het VK. Voor deze diensten kan u online een afspraak maken door hier te klikken.

Het is essentieel om op tijd te zijn voor uw afspraak en u te houden aan enkele COVID-19-regels die gelden wanneer u onze ambassade bezoekt.

 

Naleven van VK richtlijnen

Strenge maatregelen om sociale contacten te beperken werden op 23 maart in werking gesteld voor het gehele VK grondgebied. Sederdien zijn de maatregelen versoepeld maar het is nog steeds aangeraden om te telewerken in de mate van het mogelijke, waakzaam te zijn bij het buitengaan en om de afstandsmaatregelen te respecteren. Engeland hanteert sinds 14 oktober de 'Local Covid Alert Levels' waarmee u kunt nagaan welk alarmniveau en welke maatregelen er in uw regio zijn. In Wales, Schotland en Noord-Ierland kunnen andere regels gelden.

In ieder geval, als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

  • Een afstand van minstens 1 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
  • Handen wassen zodra u thuiskomt;
  • Gezichtsbedekking wordt aangeraden als u in gesloten ruimtes bent met andere mensen die niet tot uw huishouden behoren en is verplicht op het openbaar vervoer en in winkels. 

Wij bevelen stellig aan om de instructies van de Britse autoriteiten te volgen, namelijk deze van de Britse overheid (in het Engels) en de National Health Service (NHS) (in het Engels). Gelieve deze websites regelmatig te consulteren gezien de informatie snel aangepast wordt.

 

Reizen 

Aangezien reizen en verplaatsingen de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken, hebben meerdere landen quarantainemaatregelen genomen of hun grenzen gesloten, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. 

Sedert 15 juni stelt België haar grenzen opnieuw open voor reizen van en naar de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de vier overige Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Ieder land beslist echter zelf over het al dan niet openstellen van haar eigen grenzen.

Er zijn commerciële opties om van het VK naar België te reizen, zoals bijvoorbeeld Eurostar en EurotunnelGelieve de respectievelijke websites te consulteren voor de meest recente informatie.

Voor transit via Frankrijk: Frankrijk staat transit over haar grondgebied toe. Het uitzonderingsattest is niet langer nodig.

  • Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

Sedert 8 augustus geldt bij aankomst in het VK vanuit België een quarantaineverplichting van 14 dagen. Raadpleeg de laatste richtlijnen voor Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales (die niet altijd identiek zijn). Let op: ook wie bij aankomst in het VK een COVID-19 test laat afnemen met negatief resultaat moet deze zelfisolatie respecteren.

Voor uw aankomst dienen gegevens over uw verblijf gemeld te worden aan de Britse autoriteiten. Meer informatie vindt u hier.

  • Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

De recentst opgelegde maatregelen voor reizen naar België, vindt u onder de rubriek "U keert terug uit ..." op de website van het Belgische MFA. U dient de maatregelen op te volgen die voorzien zijn onder de kleurcode van de regio van waaruit u terugkeert. Grote delen van het Verenigd Koninkrijk, waaronder Londen, zijn onder de 'rode' kleurcode geplaatst, wat betekent dat een COVID-test en een periode van quarantaine verplicht zijn bij terugkeer naar België.

Houd verder rekening met het volgende:

  • Elke passagier die naar België reist, moet deze Public Health Passenger Locator Form binnen 48 uur voor vertrek invullen. Bij aankomst in België moet het formulier aan de grens overhandigd worden aan de aangewezen autoriteiten. Dit is een sanitaire maatregel opgelegd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer informatie is op het formulier zelf te vinden.
  • Tijdens de reis dienen de algemene sanitaire voorschriften in acht te worden genomen. Deze zijn hier te vinden. 

 

Meer informatie

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel +32 2 501 4000 - https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium – FB chat: m.me/diplomatie.belgium) klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan.

Het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen (zie hierboven). In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt. 

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

20 okt

Vandaag neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir deel aan een ministeriële rondetafelconferentie die financiële middelen en politiek engagement moet genereren om een antwoord te bieden op de enorme noden in de centrale Sahel-regio, meer bepaald in Mali, Burkina Faso en Niger.

18 okt

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

16 okt

Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

13 okt

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad). 

10 okt

Vandaag is de 18de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wenst expliciet te onderlijnen dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.