Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 sloten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een nieuw akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het gaat in hoofdzaak over dezelfde tekst die de vorige Britse regering reeds met de EU onderhandelde. Er werden enkel wijzigingen aangebracht aan (1) het Protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland (backstop-kwestie) en (2) de (niet-bindende) politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Als gevolg van deze ontwikkelingen en gezien de tijd die de Britse en Europese parlementen nodig hebben om het akkoord goed te keuren, kreeg het Verenigd Koninkrijk een nieuw uitstel tot 31 januari 2020. De Brexit wordt dus mogelijk uitgesteld tot 31 januari 2020. Als beide partijen het terugtrekkingsakkoord tegen eind 2019 goedkeuren, kan het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten op de eerste dag van de maand die volgt op deze bekrachtiging: 1 december 2019 in geval van bekrachtiging in november of 1 januari 2020 in geval van bekrachtiging in december. Ter vereenvoudiging wordt in deze Q&A steeds verwezen naar de datum van 31 januari 2020.

Ondanks het nieuwe akkoord kan een "no deal" niet worden uitgesloten. Door het nieuwe uitstel is een dergelijk scenario echter niet voor 31 januari 2020 mogelijk.

Gezien de huidige onzekerheid rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. De FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in geval van een no deal elke beslissing over de rechten van Belgen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, zich daar te vestigen of te verblijven, onder de exclusieve bevoegdheid van de Britse autoriteiten valt.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

10 dec

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin bevestigt dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen.

07 dec

De FOD Buitenlandse Zaken van België is op de hoogte gebracht van de aankomst in België van het staatshoofd van het Sultanaat van Oman. Over dit privébezoek heeft het Sultanaat van Oman een officiële verklaring afgegeven.

06 dec

Van 23 tot 28 november 2019 bracht de directeur-generaal Bilaterale Zaken van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, mevrouw Anick Van Calster, een bezoek aan het Koninkrijk Bahrein en het Koninkrijk Saudi-Arabië.

03 dec

Vandaag opent Philippe Goffin, Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie de “E10 dialoog” in Brussel. Deze tweedaagse vergadering brengt de tien huidige verkozen leden van de VN-Veiligheidsraad én de vijf inkomende verkozen leden samen. Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking tussen de verkozen leden te verhogen en op die manier een bijdrage te leveren tot een efficiënte werking van de Veiligheidsraad. Ons land organiseert de bijeenkomst samen met Koeweit dat op 31 december a.s. een mandaat van twee jaar afrondt, en Tunesië dat op 1 januari 2020 zal toetreden.

02 dec

In de nacht van 26 november 2019 werd de Republiek Albanië getroffen door een krachtige aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter. Tientallen slachtoffers verloren het leven en honderden raakten gewond. In de getroffen gebieden rond de havenstad Durres blijken heel wat woningen beschadigd. Via het noodmechanisme B-FAST stonden hulpverleners meteen klaar om positief te reageren op een oproep van het getroffen land om internationale hulp.