Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19)

Update 07/08/2020

Consulaire dienstverlening

Op maandag 8 juni ging de consulaire afdeling van de ambassade opnieuw open voor het publiek. Voor toegang tot een van de consulaire diensten is een afspraak vereist. Houd er rekening mee dat we u zonder afspraak niet kunnen helpen.

Klik hier voor een lijst van alle consulaire diensten die worden aangeboden aan Belgen in het VK. Voor deze diensten kan u online een afspraak maken door hier te klikken.

Het is essentieel om op tijd te zijn voor uw afspraak en u te houden aan enkele COVID-19-regels die gelden wanneer u onze ambassade bezoekt.

Houd er rekening mee dat de ‘Visa Application Centers’ (VAC) voor België in Edinburg en Manchester tot nader order voor het publiek gesloten blijven. Het Londen VAC is open voor een beperkt aantal types aanvragen. KLIK HIER voor meer informatie.

 

Naleven van VK richtlijnen

Strenge maatregelen om sociale contacten te beperken werden op 23 maart in werking gesteld voor het gehele VK grondgebied. Sederdien zijn de maatregelen versoepeld maar het is nog steeds aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven, te telewerken in de mate van het mogelijke, waakzaam te zijn bij het buitengaan en om de afstandsmaatregelen te respecteren. 

Als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

  • Een afstand van minstens 1 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
  • Handen wassen zodra u thuiskomt;
  • Gezichtsbedekking wordt aangeraden als u in gesloten ruimtes bent met andere mensen die niet tot uw huishouden behoren en is verplicht op het openbaar vervoer en in winkels. 

Voor meer informatie kan u terecht bij de FAQ gewijd aan het Coronavirus op de website van de Britse overheid.

Wij bevelen stellig aan om de instructies van de Britse autoriteiten te volgen, namelijk deze van het Britse Department of Health and Social Care: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public (in het Engels) en de National Health Service (NHS): https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ (in het Engels). Gelieve deze websites regelmatig te consulteren gezien de informatie snel aangepast wordt.

 

Reizen 

Aangezien reizen en verplaatsingen de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken, hebben meerdere landen quarantainemaatregelen genomen of hun grenzen gesloten, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. 

Sedert 15 juni stelt België haar grenzen opnieuw open voor reizen van en naar de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de vier overige Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Ieder land beslist echter zelf over het al dan niet openstellen van haar eigen grenzen.

Er zijn commerciële opties om van het VK naar België te reizen, zoals bijvoorbeeld Eurostar (www.eurostar.comen Eurotunnel (www.eurotunnel.com). Gelieve de respectievelijke websites te consulteren voor de meest recente informatie.

Voor transit via Frankrijk: Frankrijk staat transit over haar grondgebied toe. Het uitzonderingsattest is niet langer nodig.

  • Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

Als u op of na 8 augustus vanuit België naar het VK reist, geldt bij aankomst een quarantaineverplichting van 14 dagen. Raadpleeg de laatste richtlijnen voor Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales (die niet altijd identiek zijn).

Voor uw aankomst dienen gegevens over uw verblijf gemeld te worden aan de Britse autoriteiten. Meer informatie vindt u hier.

Het dragen van gezichtsbedekking wordt aanbevolen wanneer u zich in een afgesloten ruimte bevindt met personen buiten uw huishouden. Sedert 15/06 is het ook verplicht op het openbaar vervoer in Engeland. Vanaf 08/08 wordt het ook verplicht mondmaskers te dragen in bepaalde publieke plaatsen war dit tot nogtoe niet het geval was zoals musea, galerijen, bioscopen en gebedshuizen (in Engeland).

  • Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus (EU-staten die niet tot de Schengenzone behoren)

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer. De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied gelden.

Echter:

  1. Elke reiziger is verplicht het Public Health Passenger Locator Formulier in te vullen vanaf 48u voor het vertrek, conform de bepalingen van het bovenstaande Ministerieel Besluit van 30.06.2020. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug.
  2. Reizen naar België vanuit gebieden die op de website van de FOD Buitenlandse Zaken aangeduid staan als rode zones zijn verboden. U vindt deze op: https://diplomatie.belgium.be/nl.
  3. Uiteraard dienen alle sanitaire maatregelen worden opgevolgd. U vindt deze terug op de website van het Crisiscentrum: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-....

 

Meer informatie

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel +32 2 501 4000 - https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium – FB chat: m.me/diplomatie.belgium) klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan.

Het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen (zie hierboven). In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt. 

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

09 aug

In samenwerking met de VN organiseert de Franse president Macron deze namiddag een donorconferentie voor Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, zal ons land vertegenwoordigen. Ook President Trump en Koning Abdullah II hebben hun deelname al bevestigd. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, heeft alvast 5 miljoen bijkomende humanitaire hulp vrijgemaakt.

08 aug

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin kondigde zonet aan dat er vanavond om 20u vanop Melsbroek een C130-transportvliegtuig naar Beiroet vertrekt met dringend medisch en humanitair materiaal voor de slachtoffers van de enorme explosie. Naast de slachtoffers en gewonden, zijn door de enorme ravage ook vele mensen dakloos geworden. Om hen te helpen wordt ook materiaal voor tijdelijke opvang meegestuurd.

17 jul

De wereld van de multilaterale diplomatie en het internationaal strafrecht – waar het Internationaal Strafhof deel van uitmaakt – maakt een diepe crisis door en wordt geconfronteerd met bedreigingen en vijandige acties. De relevantie van multilaterale instellingen wordt in twijfel getrokken en landen trekken zich steeds meer op zichzelf terug. Op de dag van het Internationaal Strafrecht, benadrukt Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin dat België zich zal blijven inspannen voor het versterken van de rechtstaat en de unieke en essentiële rol van het Internationaal Strafhof.

12 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, verwelkomt het compromis dat de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben bereikt, waardoor het "grensoverschrijdende" mechanisme voor het verlenen van humanitaire hulp aan het Syrische volk met twaalf maanden wordt verlengd via de grenspost Bab al-Hawa. De mogelijkheden om via Bab al-Salam humanitaire hulp te verlenen, moeten echter worden verbeterd.

11 jul

Op 11 juli 2020 is het 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica begon. Op 11 juli 1995 viel de stad Srebrenica in handen van de Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. In de dagen die volgden ontvoerden en vermoordden ze in minder dan een week tijd meer dan 8.000 mensen, voornamelijk mannen en tieners, simpelweg omdat ze Bosnisch waren.