Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar het VK toe, raadplegen Belgen best ons REISADVIES HIER
 

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar België, lees het gedeelte HUIDIGE MAATREGELEN op de site www.info-coronavirus.be aandachtig door.
 

Gelieve deze informatie regelmatig na te lezen vooraleer te reizen - de regels kunnen snel en zonder veel waarschuwing vooraf veranderen. 

 

 1. Ingevolge de beslissingen van het Overlegcomité van 22 januari 2021, wordt er niet meer op onze Buitenlandse Zaken website gecommuniceerd over de kleurcodes (kaart/tabel) Sinds 1 februari wordt alle informatie hierrond vervangen door een doorverwijzing naar de website van de FOD Volksgezondheid, info-coronavirus.be, die voortaan de communicatie in dat verband op zich neemt.
   
 2. De pagina https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ verwijst voor de kleurcodes rechtstreeks door naar https://reopen.europa.eu met:
 • de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), beschikbaar in 24 talen en
 • de landen van de Europese “white list” - waarvoor de reisbeperkingen werden opgeheven - opgelijst onder de ECDC-kaart

Via ‘Selecteer een land’, kan de reiziger ook in tekstvorm meer uitgebreide informatie consulteren. Meer uitleg omtrent de gebruikte kleuren op de kaart (groen, oranje, rood of grijs), vindt men door te klikken op de gele balk ‘Wat is de betekenis van de kleuren op de kaart’. 

 1. Op de website www.infocoronavirus.be kan men via de titel ‘Maatregelen voor reizen van en naar het buitenland’ een overzicht terugvinden van de geldende regels, opgesplitst - conform het MB van 26 januari jl. - naargelang men al dan niet in België woont. Voor personen die noch de nationaliteit van een land van de EU of Schengenzone hebben, noch in een land opgenomen op de Europese “white list” wonen, zijn de regels rond essentiële reizen op deze pagina te consulteren.
   

ATTEST VAN ESSENTIËLE REIS

 • Het principe blijft gelden dat de reiziger alle persoonlijke documenten die het essentiële karakter (zie lijsten) van de reis aantoont, moet verzamelen en bij zich hebben.
 • Een attest van essentiële reis kan evenwel aangevraagd worden indien de reiziger een probleem vreest te zullen ondervinden bij de boarding. In dat geval moet men een aanvraag sturen 5 (vijf!) werkdagen voor de datum van vertrek naar london.etc@diplobel.fed.be. Er zal worden beslist of het certificaat al dan niet kan worden afgegeven. 
 • PAS OP: een attest essentiële reis verleent GEEN vrijstelling van de quarantaine verplichting.

Voor vragen over het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site www.info-coronavirus.be/nl te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

 

Brexit

 1. Covid-19 – Kan ik reizen vanuit het VK naar België?

Vanaf 1 januari zal het VK onderworpen zijn aan de aanbeveling van de Raad inzake externe reisbeperkingen, een systeem dat alleen niet-essentiële EU-reizen vanuit een handvol niet-EU-landen toestaat. De landen die momenteel op de vrijgestelde lijst staan hebben doorgaans een zeer laag aantal COVID-gevallen, wat niet het geval is in het VK. Als het VK dus geen uitzonderingsstatus krijgt dan zijn niet-essentiële verplaatsingen vanuit het VK naar België verboden vanaf 01.01.21.

De drie belangrijke websites om dit na te kijken zijn https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ en https://diplomatie.belgium.be/nl en https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

 1. Reisdocumenten  –  Kan ik met een identiteitskaart naar het VK  reizen?

Een geldig paspoort of identiteitskaart volstaat als reisdocument om tot  het Britse grondgebied toegelaten te worden, ook na 31/12/2020. Tot en met 30 september 2021 zal de Belgische identiteitskaart volstaan om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen voor een verblijf van minder dan 6 maanden.

Vanaf 1 oktober 2021 zal ook voor korte verblijven een paspoort nodig zijn.

Opgelet: enkel houders van het  (pre-)settled status kunnen tot 31 december 2025 hun identiteitskaart blijven gebruiken voor reizen tussen EU en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

 1. Goederenverkeer van de EU naar het VK – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

Op 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. Dit betekent dat er vanaf dan  grens- en douanecontroles zullen plaatsvinden op goederenvervoer aan elke grensovergang tussen de EU en het VK, in havens, luchthavens, en aan de Kanaaltunnel. Dat zal ook zo zijn als er een verdrag tussen het VK en de EU toegepast kan worden dat voorziet in vrijhandel (geen tarieven of quota).

Het Verenigd Koninkrijk zal het grensbeheer gefaseerd invoeren voor al het goederenverkeer dat het land binnenkomt vanuit de EU. Welke concrete importvereisten qua documentatie en controles dit precies inhoudt voor uw sector/vracht kan u raadplegen via het Border Operating Model (link) van de Britse autoriteiten. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze gefaseerde aanpak. (Let op: controleer ook welke exportvereisten nodig zullen zijn vanaf 1/1/2021 om te exporteren vanuit de EU).

 • Vanaf 1 januari 2021: alle basisdouanevereisten treden in werking, maar ondernemingen krijgen tijd tot 1 juli 2021 om de douaneaangiftes in te dienen en de betalingen uit te voeren (uitgezonderd transitverkeer). Fysieke controles van de goederen zullen op sporadische wijze gebeuren op de plaats van bestemming.
 • Vanaf april 2021: voor alle dierlijke producten en gereguleerde plantaardige producten zal een prenotificatie dienen te gebeuren en deze producten zullen vergezeld moeten worden van de nodige documentatie.
 • Vanaf juli 2021: volledige douaneaangiften worden vereist aan de grenspost en de betalingen moeten uitgevoerd worden. Entry safety and security declarations worden verplicht. Goederen die voorwerp uitmaken van sanitaire en fytosanitaire controles (SPS) zullen aan de grens aangegeven moeten worden en zullen mogelijk onderworpen worden aan controles aan de grens of inland sites.

Het is de verantwoordelijkheid van het importbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.

 1. Goederenverkeer van het VK naar de EU – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 zal aan alle formaliteiten voldaan moeten worden voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen. Er zal geen gefaseerde aanpak gebeuren voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zowel via de havens als via de Eurotunnel.

Het Border Operating Model (zie link) omvat alle noodzakelijke Britse documenten die nodig zijn om te exporteren vanuit het VK zoals export summary declarations, customs declarations en safety and security declarations. (Let op: kijk ook na welke documenten nodig zijn vanaf 1/1/2021 voor de import naar de EU).

Stappen

 • Kijk of aan alle noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan en u alle noodzakelijke documenten bij u heeft voor een grens- of douanecontrole. Voor wegtransport van meer dan 7,5 ton: raadpleeg hiervoor het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border via deze link
 • Indien u via het graafschap Kent (oversteek via Dover of Folkestone) passeert: zorg dat u beschikt over de Kent Access Permit die u kan bekomen nadat u groen licht heeft gekregen na een aanvraag via het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border.
 • Zorg dat u uw identiteitskaart bij de hand heeft. Tot en met 30 september2021 volstaat een Belgische identiteitskaart als een geldig identiteitsdocument voor het VK. Vanaf 1 oktober 2021 zal u moeten beschikken over een internationaal paspoort. In sommige uitzonderingsgevallen (bv. met settled of presettled status onder het EU Settlement Scheme of met grensarbeidersvergunning) kan u uw Belgische identiteitskaart blijven gebruiken tot ten minste 31 december 2025 (link).
 • In principe blijft een Belgisch rijbewijs geldig in het VK, ook na 1 januari 2021. Afhankelijk van waar uw voertuig verzekerd is, dient u echter wel over een groene kaart of ander bewijs van verzekering te beschikken (link).
 • Volg de verkeerssituatie via de Britse media op de voet, voor uw vertrek en tijdens de rit.

Het is de verantwoordelijkheid van het exportbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.

 1. Rijbewijs en verzekering – Volstaat mijn Belgisch rijbewijs om in het Verenigd Koninkrijk te rijden? Wat met de autoverzekering voor reizen in de EU?

Na 1 januari 2021 zal het Belgische rijbewijs volstaan om legaal een voertuig te besturen op de Britse wegen.

Voor meer informatie: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Voor voertuigen die in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd zijn, dient men voor reizen in de EU vanaf 1 januari 2021 in het bezit te zijn van een groene kaart als bewijs van verzekering.

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021

 1. 'EU settlement scheme'  Wat dien ik te doen om na 31/12/2020 legaal in het Verenigd Koninkrijk te kunnen verblijven?

Tengevolge van Brexit dienen EU onderdanen (studenten en minderjarigen inbegrepen)  die reeds voor 31 december 2020 in het VK verblijven, een Britse verblijfstitel aan te vragen : pre-settled status (doorlopend verblijf van minder dan 5 jaar) et settled status (doorlopend verblijf vanaf 5 jaar of meer). Het 'EU settlement scheme' is daartoe opgezet. U heeft de tijd tot 30 juni 2021 om u in regel te stellen. Voor meer informatie : https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

 1. Nieuw immigratie systeem – Wat verandert er voor personen die vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk aankomen?

Vanaf 1 januari 2021, kunnen Europese toeristen gedurende maximum 6 maanden zonder visum in het Verenigd Koninkrijk verblijven.

Indien u na 31 december 2020 aankomt en langer dan 6 maanden in het VK zal verblijven of  hier zal werken of studeren, (zelfs voor minder dan 6maanden voor deze laatste twee categorieën !), dan is een visum vereist voor elke EU onderdaan die geen aanspraak kan maken op (pre)settled status.

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know.

 1. Contactgevens – Waar kan ik terecht voor meer informatie over EU-burgerrechten in kader van Brexit?

Over EU burgerrechten in het kader van Brexit, is uitgebreide  informatie terug te vinden op de volgende link  « Brexit » (https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit) en meer specifiek deze faq voor de meest voorkomende vragen: https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit/faq

Zo u na het doornemen van deze sites het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen voor vragen over de EU-burgerrechten via het volgende nummer: 44 (0)7423001276

 1. Eindejaarsperiode – Waar kan ik terecht voor urgenties?

Tijdens de eindejaarsperiode (klik hier voor sluitingsdagen) blijft de Ambassade van België te Londen bereikbaar voor consulaire noodgevallen. Buiten de kantooruren kan u terecht op het volgende nummer: +44 (0) 7710703639. Enkel voor Belgen in nood en enkel in gebruik buiten de openingsuren. Geen visa informatie. 

De kanselarij van de Eerste minister heeft tevens de vernieuwde portaalsite ‘Brexit’ gepubliceerd. Deze site verwijst de burgers door naar de juiste overheidsdiensten https://www.belgium.be/nl/brexit
 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

05 jun

Net als de Europese Unie veroordeelt België met klem het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), met name in Ituri en Noord-Kivu, waar de aanvallen de afgelopen dagen zijn toegenomen en talrijke slachtoffers zijn gevallen onder de burgerbevolking, waaronder ook vrouwen en kinderen.

01 jun

België heeft besloten noodhulp te sturen naar Nepal in het kader van de strijd tegen COVID-19 nadat dit land hiertoe een verzoek had ingediend via het Europees mechanisme voor civiele bescherming. De afgelopen weken is Nepal zwaar getroffen door een nieuwe golf van COVID-19-gevallen.

28 mei

Naar aanleiding van het incident met de echtgenote van de ambassadeur van België bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken dat mevrouw Xiang Xueqiu het initiatief heeft genomen voor een privé-ontmoeting met de twee winkelbedienden om zich persoonlijk te verontschuldigen voor haar onaanvaardbare gedrag in de winkel. Door haar ziekenhuisopname kon de ontmoeting niet vroeger plaatsvinden.

15 mei

In 2004 werd 17 mei uitgeroepen tot Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT). Ter ere van deze dag zal het Egmontpaleis in Brussel van zondag 16 mei tot en met dinsdag 18 mei worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag.

10 mei

As we celebrate the 51st anniversary of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of Trinidad and Tobago, we would like to seize this opportunity to stress the quality of the friendly and historical ties between our two countries and express our wish to further enhance them in the future.