Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

 

Verkiezingen mei 2019

Bericht aan de Belgen, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, die zich registreerden als kiezer voor de Belgische verkiezingen

Indien u zich voor 31/1/2019 (einddatum inschrijvingen) als kiezer registreerde bij de Ambassade van België in Londen, zal u binnenkort uw stem kunnen uitbrengen in persoon, bij volmacht of per briefwisseling, volgens de keuze die u aanstipte.

Praktische informatie over waar en wanneer stemmen, afhankelijk van de stemwijze,  kan u terugvinden via deze link .

Opgelet : indien u opteerde om persoonlijk te stemmen in de Belgische consulaire post waar u ingeschreven bent, dient u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur aan te bieden op het volgende adres :

36 Belgrave Square, SW1X 8QB, London (link naar google maps)

  • U dient een geldig identiteitsdocument met foto (Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort) voor te leggen aan het stembureau.
  • Enkel personen die op de kiezerslijst opgenomen zijn, zullen toegelaten worden tot het stembureau.
  • U kan aan veiligheidscontroles onderworpen worden. Gelieve geen grote tassen of koffers mee te brengen.
  • Gelieve indien mogelijk de piekuren (tussen 1pm en 2pm en vanaf 4pm tot 7pm) te vermijden om de wachttijden te beperken.

 

Europese Verkiezingen

Recent werd in het Verenigd Koninkrijk ook een schrijven uitgestuurd door de lokale councils voor registratie als kiezer voor de Europese verkiezingen - Britse lijsten.

Tenzij u deze consulaire post verzocht om u een bijkomend formulier te bezorgen voor inschrijving als kiezer voor de Europese verkiezingen - Belgische lijsten en ons dit bezorgde vóór 01/02/2019, bent u enkel voor de federale wetgevende verkiezingen ingeschreven en kan u zich alsnog inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen- Britse lijsten.

Begin april heeft België gereageerd op de oproep van de Europese Unie aan de lidstaten om voorbereidende maatregelen uit te werken voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.  België heeft daarom de zogenaamde "Brexit-wet" aangenomen.  Deze wet bevat een specifiek artikel over de stemming van de Belgen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven. De wetgever wilde hiermee de mogelijkheid bieden aan deze kiezers om te stemmen voor de Belgische lijsten bij de Europese verkiezingen indien het Verenigd Koninkrijk de Unie vóór 26 mei zou verlaten en niet zou deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van 26 mei voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de vernieuwing van het Europees Parlement moesten Belgen in het buitenland zich voor 31 januari 2019 als kiezer inschrijven bij hun consulaat.  Ze werden hierover per brief geïnformeerd.

Met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement zijn de modaliteiten verschillend voor landgenoten die in een EU-land verblijven en zij die buiten de Unie wonen.  Belgen die in de Europese Unie verblijven, hebben altijd de mogelijkheid om hun stemrecht uit te oefenen in de lidstaat waar zij verblijven.  Als zij op Belgische lijsten willen stemmen, moeten zij dit expliciet aan hun consulaat kenbaar maken en het daartoe bestemde formulier invullen.  De Belgen in het Verenigd Koninkrijk zijn onderworpen aan de in de Europese Unie geldende procedures en moesten daarom hun wens kenbaar maken om voor de Belgische lijsten in het Europees Parlement te stemmen om dit recht te kunnen uitoefenen.    

Vandaag heeft het Verenigd Koninkrijk zich nog niet teruggetrokken uit de Europese Unie en de Britse regering heeft bevestigd dat de Europese verkiezingen op 23 mei zullen plaatsvinden.  Bijgevolg mogen Belgische onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, overeenkomstig de Europese regels stemmen in hun land van verblijf.  Zij zullen slechts aan de Europese verkiezingen voor de Belgische lijsten kunnen deelnemen indien zij hebben afgezien van hun stemrecht in het Verenigd Koninkrijk en zich voor deze Europese verkiezingen als kiezer hebben ingeschreven. De Belgische Brexit-wet treedt dus niet in werking   Er is geen verandering voor de verkiezing van de Kamer.

Kortom, aangezien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet heeft verlaten:

- stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement in het Verenigd Koninkrijk: de landgenoten die zich daartoe bij de local Council hebben ingeschreven,

- stemmen voor de Belgische lijsten: de landgenoten die ingeschreven zijn bij het consulaat voor de door België georganiseerde Europese verkiezingen en die afstand hebben gedaan van hun stemrecht in het Verenigd Koninkrijk,

- stemmen voor de verkiezing van de Kamer: alle landgenoten die bij het consulaat als kiezer zijn ingeschreven.

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van de Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 15 januari, op 12 maart  en op 29 maart 2019 verwierp het Britse parlement het ontwerp van terugtrekkingsakkoord dat met de EU onderhandeld werd. Deze verwerping betekent niet noodzakelijkerwijs een harde Brexit, zonder overeenkomst ("no-deal"). In dit stadium blijven alle scenario's mogelijk.

Ondertussen werd besloten om de datum van uittrede uit te stellen tot 31 oktober 2019, indien het terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd wordt door het Britse Parlement (no deal scenario).

Gelet op de huidige onzekerheden rond de Brexit en de onmogelijkheid om in dit stadium te weten welk scenario van toepassing zal zijn, is het mogelijk dat de informatie op deze website in functie van de politieke gebeurtenissen zal evolueren. Deze informatie is geen juridisch advies, iets dat noch de FOD Buitenlandse Zaken, noch de Belgische ambassade in Londen kunnen verstrekken.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat in geval van 'no-deal', elke beslissing met betrekking tot de rechten van de Belgen om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, er zich te vestigen of er te verblijven onder de exclusieve bevoegdheid van de Britse overheid zal vallen.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

 

Nieuws

23 mei

Business & Human Rights Peer Learning Meeting: toespraak van vicepremier en minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Defensie Didier Reynders (Brussel, 23 mei 2019).

17 mei

Vandaag is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT). Op 17 mei 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om homoseksualiteit te schrappen uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Dit jaar ligt de focus van IDAHOT op Rechtvaardigheid en bescherming voor iedereen.

15 mei

Een internationale campagne voor vrouwen- en meisjesrechten, een partnerschap met de privésector rond duurzame chocolade, hackathons in het Zuiden en innovatie in de humanitaire hulp. Dat zijn enkele van de hoogtepunten uit het jaarverslag 2018 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat vandaag verschijnt. 

10 mei

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders vaardigt ambassadeur Renier Nijskens, speciaal gezant voor het gebied van de Grote Meren, en generaal-majoor Philippe Boucké, adjunct-stafchef Defensie, af naar de Congolese hoofdstad Kinshasa van 12 tot 15 mei 2019.