Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19)

Update 03/07/2020

Consulaire dienstverlening

Op maandag 8 juni ging de consulaire afdeling van de ambassade opnieuw open voor het publiek. Voor toegang tot een van de consulaire diensten is een afspraak vereist. Houd er rekening mee dat we u zonder afspraak niet kunnen helpen.

Klik hier voor een lijst van alle consulaire diensten die worden aangeboden aan Belgen in het VK. Voor deze diensten kan u online een afspraak maken door hier te klikken.

Het is essentieel om op tijd te zijn voor uw afspraak en u te houden aan enkele COVID-19-regels die gelden wanneer u onze ambassade bezoekt.

Houd er rekening mee dat de ‘Visa Application Centers’ voor België in het VK (Londen, Edinburg en Manchester) tot nader order voor het publiek gesloten blijven. Klik hier voor meer informatie.

 

Naleven van VK richtlijnen

Strenge maatregelen om sociale contacten te beperken werden op maandag 23 maart in werking gesteld voor het gehele VK grondgebied. Sederdien zijn de maatregelen versoepeld maar het is nog steeds aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven, te telewerken in de mate van het mogelijke, waakzaam te zijn bij het buitengaan en om de afstandsmaatregelen te respecteren. 

Als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

  • Een afstand van minstens 1 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
  • Handen wassen zodra u thuiskomt;
  • Gezichtsbedekking wordt aangeraden als u in gesloten ruimtes bent met andere mensen die niet tot uw huishouden behoren en is verplicht op het openbaar vervoer.  

Voor meer informatie kan u terecht bij de FAQ gewijd aan het Coronavirus op de website van de Britse overheid.

Wij bevelen stellig aan om de instructies van de Britse autoriteiten te volgen, namelijk deze van het Britse Department of Health and Social Care: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public (in het Engels) en de National Health Service (NHS): https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ (in het Engels). Gelieve deze websites regelmatig te consulteren gezien de informatie snel aangepast wordt.

 

Reizen 

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Aangezien reizen en verplaatsingen de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken, hebben meerdere landen quarantainemaatregelen genomen of hun grenzen gesloten, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. 

Sedert 15 juni stelt België haar grenzen opnieuw open voor reizen van en naar de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de vier overige Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Ieder land beslist echter zelf over het al dan niet openstellen van haar eigen grenzen.

Er zijn nog steeds commerciële opties om van het VK naar België te reizen, zoals bijvoorbeeld Eurostar (www.eurostar.com) en Eurotunnel (www.eurotunnel.com). Gelieve de respectievelijke websites te consulteren voor de meest recente informatie.

Voor reizen naar het VK geldt er tot 10 juli bij aankomst een quarantaineverplichting van 14 dagen. Voor verblijven van minder dan 14 dagen, moeten reizigers zichzelf isoleren gedurende hun verblijf en mogen nadien het land opnieuw verlaten. Minimum 48 uur voor aankomst dienen de gegevens over uw verblijf vermeld te worden aan de Britse autoriteiten. Meer informatie vindt u op https://www.gov.uk/uk-border-control

Voor transit vanuit het VK naar België via Frankrijk: Frankrijk staat transit over haar grondgebied toe. Het uitzonderingsattest is niet langer nodig.

  1. Verplaatsingen binnen de Europese Unie, met inbegrip van Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk

Reizigers binnen de EU + Schengenzone + Verenigd Koninkrijk hoeven zich bij terugkeer naar België niet in thuisisolatie te plaatsen.

  1. Verplaatsingen buiten de Europese Unie, met inbegrip van Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België moeten  zich bij terugkeer naar België na een verplaatsing buiten de Europese Unie, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk houden aan de volgende twee voorwaarden:

  • De persoon plaatst zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie; en
  • De persoon heeft een verbod op buitenshuis werken gedurende 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar telewerken daarbij is wel nog toegestaan.

Uitzondering: U dient zich niet in quarantaine te plaatsen indien u van buiten de Europese Unie, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk naar België terugkeert na een verplaatsing omwille van de genoemde redenen onder de vraag “Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk? “ op de site waar u ook voor verdere recente informatie over de Covid-19 restricties in België terecht kan. Tevens is het Crisis Centrum in Brussel contacteerbaar op 0800 14 689 (vanuit België) of +32 78 15 17 71 (vanuit het buitenland) – open van 9u tot 18u.

 

Meer informatie

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel +32 2 501 4000 - https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium – FB chat: m.me/diplomatie.belgium) klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan.

Het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen (zie hierboven). In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt. 

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

04 jul

De COVID-19-crisis heeft alle gewoontes door elkaar geschud en iedereen gedwongen bepaalde werkwijzen te herzien. Dit was ook het geval voor de FOD Buitenlandse Zaken, waar telewerken de regel is, ook al moet de FOD een van zijn fundamentele taken uitvoeren: het bijstaan van Belgen in het buitenland. Niet eenvoudig toen de crisis wereldwijd was: "Het is alsof je 200 aardbevingen en vele naschokken tegelijk hebt gehad, ook in België", zegt minister Goffin.

02 jul

De minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), verklaart dat: "Naar aanleiding van de goedkeuring op 30 juni van de Europese aanbeveling die niet-essentiële reizen uit een 15-tal landen buiten de Europese Unie geleidelijk aan toestaat, is België begonnen met overleg met deskundigen van de betrokken overheidsdiensten om te komen tot een voorzichtige heropening van zijn grenzen".

02 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verwelkomt de nieuwe conclusies van de Raad van de Europese Unie over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Afrika, het die op dinsdag 30 juni 2020 aangenomen werden en waaraan België actief heeft bijgedragen en die als basis zullen dienen voor de discussies om de relatie met onze Afrikaanse partners te herdefiniëren.

01 jul

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin verwelkomt de resolutie die de VN-Veiligheidsraad in New York vandaag heeft aangenomen over de Covid-19-pandemie. De Veiligheidsraad roept met resolutie 2532 op tot humanitaire wapenstilstanden van negentig dagen in alle conflictgebieden wereldwijd, om het hoofd te kunnen bieden aan de Covid-19-pandemie.

30 jun

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is tevreden dat de internationale conferentie ‘Supporting the future of Syria and the region’, die vandaag 30 juni 2020 in virtuele vorm plaatsvond, erin geslaagd is om de aandacht te vestigen op de moeilijke humanitaire situatie van de Syrische bevolking en daarnaast te pleiten voor hernieuwde inspanningen voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië.