Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19)

Update 09/11/2020

Consulaire dienstverlening

Op maandag 8 juni ging de consulaire afdeling van de ambassade opnieuw open voor het publiek. Voor toegang tot een van de consulaire diensten is een afspraak vereist. Houd er rekening mee dat we u zonder afspraak niet kunnen helpen.

Klik hier voor een lijst van alle consulaire diensten die worden aangeboden aan Belgen in het VK. Voor deze diensten kan u online een afspraak maken door hier te klikken.

Het is essentieel om op tijd te zijn voor uw afspraak en u te houden aan enkele COVID-19-regels die gelden wanneer u onze ambassade bezoekt.

 

Naleven van VK richtlijnen

Strenge maatregelen om sociale contacten te beperken werden op 23 maart in werking gesteld voor het gehele VK grondgebied. Sederdien zijn de maatregelen regelmatig aangepast maar het is nog steeds aangeraden om te telewerken in de mate van het mogelijke, waakzaam te zijn bij het buitengaan en om de afstandsmaatregelen te respecteren. 

In ieder geval, als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

  • Een afstand van minstens 1 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
  • Handen wassen zodra u thuiskomt;
  • Gezichtsbedekking wordt aangeraden als u in gesloten ruimtes bent met andere mensen die niet tot uw huishouden behoren en is verplicht op het openbaar vervoer en in winkels. 

Als gevolg van de recente besmettingstoename in grote delen van het land, zijn er tot 2 december nieuwe nationale beperkingen van kracht. Sinds 5 november moeten mensen thuisblijven behalve voor specifieke doeleinden, vermijden om personen te ontmoeten met wie ze niet samenwonen, behalve voor specifieke doeleinden, en moeten bepaalde bedrijven en locaties sluiten.

Wij bevelen stellig aan om de instructies van de Britse autoriteiten te volgen, namelijk deze van de Britse overheid (in het Engels) en de National Health Service (NHS) (in het Engels). Gelieve deze websites regelmatig te consulteren gezien de informatie snel aangepast wordt.

 

Reizen 

Aangezien reizen en verplaatsingen de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken, hebben meerdere landen quarantainemaatregelen genomen of hun grenzen gesloten, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. 

Sedert 15 juni stelt België haar grenzen opnieuw open voor reizen van en naar de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de vier overige Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Ieder land beslist echter zelf over het al dan niet openstellen van haar eigen grenzen.

Er zijn commerciële opties om van het VK naar België te reizen, zoals bijvoorbeeld Eurostar en EurotunnelGelieve de respectievelijke websites te consulteren voor de meest recente informatie.

Voor transit via Frankrijk: Frankrijk staat transit over haar grondgebied toe. Het uitzonderingsattest is niet langer nodig.

  • Reizen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk

Sedert 8 augustus geldt bij aankomst in het VK vanuit België een quarantaineverplichting van 14 dagen. Raadpleeg de laatste richtlijnen voor Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales (die niet altijd identiek zijn). Let op: ook wie bij aankomst in het VK een COVID-19 test laat afnemen met negatief resultaat moet deze zelfisolatie respecteren.

Voor uw aankomst dienen gegevens over uw verblijf gemeld te worden aan de Britse autoriteiten. Meer informatie vindt u hier.

  • Reizen naar België vanuit het Verenigd Koninkrijk

De recentst opgelegde maatregelen voor reizen naar België, vindt u onder de rubriek "U keert terug uit ..." op de website van het Belgische MFA. U dient de maatregelen op te volgen die voorzien zijn onder de kleurcode van de regio van waaruit u terugkeert. Grote delen van het Verenigd Koninkrijk, waaronder Londen, zijn onder de 'rode' kleurcode geplaatst, wat betekent dat een COVID-test en een periode van quarantaine verplicht zijn bij terugkeer naar België.

Houd verder rekening met het volgende:

  • Elke passagier die naar België reist, moet deze Public Health Passenger Locator Form binnen 48 uur voor vertrek invullen. Bij aankomst in België moet het formulier aan de grens overhandigd worden aan de aangewezen autoriteiten. Dit is een sanitaire maatregel opgelegd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer informatie is op het formulier zelf te vinden.
  • Tijdens de reis dienen de algemene sanitaire voorschriften in acht te worden genomen. Deze zijn hier te vinden. 

 

Meer informatie

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel +32 2 501 4000 - https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium – FB chat: m.me/diplomatie.belgium) klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan.

Het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen (zie hierboven). In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt. 

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

20 nov

België ondersteunt de ontwikkeling van civiele nucleaire toepassingen via de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) in sectoren zoals de gezondheidszorg en de landbouw.

20 nov

Vandaag viert de wereld internationale kinderrechtendag. Het VN-Kinderrechtenverdrag en de Protocollen zetten landen er wereldwijd toe aan om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind, om te investeren in specifieke domeinen zoals onderwijs, om maatregelen te nemen tegen de verkoop van kinderen, kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderarbeid, en om kinderen te beschermen in gewapende conflicten.

17 nov
Over the course of last year, it had become clear that the former TLS Contact Visa Application Centre did not meet modern day standards any more. An alternative location for a more suited and modern VAC was found at the Ram Quarter, a new urban development project that converted an old industrial site (the Young’s brewery) in Wandsworth into a residential & shopping zone. Planning and building works on the new VAC started in 2019 and continued all through 2020, delayed of course by the outbreak of the still ongoing Covid-19 pandemic.
17 nov

Vandaag komen de ministers verantwoordelijk voor Europese Zaken per videoconferentie samen voor de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie (EU). Gezien de afwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, zal België vertegenwoordigd worden door minister David Clarinval.

16 nov

België drukt zijn ongerustheid uit over de escalatie van het conflict in noorden van Ethiopië en de dreigende humanitaire crisis. België roept alle betrokken partijen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir: “Humanitaire actoren moeten een tijdige, onafhankelijke, ongehinderde en onvoorwaardelijke humanitaire toegang krijgen tot de Tigray-regio om op een veilige manier de broodnodige hulp te bieden aan de noodlijdende bevolking”.