Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

In het licht van de huidige Covid-19 reisbeperkingen naar het VK toe, raadplegen Belgen best ons REISADVIES HIER

In het licht van de huidige Covid-19 reisbeperkingen naar België lees de volgende mededeling van de FOD Binnenlandse Zaken aandachtig door:

 

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België? Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden.

Informatie steeds te verifiëren vóór het reizen - kan op zeer korte termijn veranderen en de Ambassade is niet altijd onmiddellijk op de hoogte en/of in staat om deze site aan te passen.

 1. ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.
 2. De reiziger dient het bewijs van indiening van het ingevulde Public Health Passenger Locator Form (PLF) bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.
 3. Eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in het kader van de COVID-19 crisis als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, dient te beschikken over een negatief testresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.
 4. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf in een rode zone naar België terugkeert, zal in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
 5. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. 
 6. Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen niet over een negatief testresultaat te beschikken.

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site https://www.info-coronavirus.be/en/ te raadplegen en de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

Het Attest Essentiële Reis (AER).

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU en het Schengengebied en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België? Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen 

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, deze uitzonderingen vindt u hier https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20na...

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger (bv. zeelieden (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegticket) diplomaten (diplomatiek paspoort), werkvergunning, gecombineerde vergunning, schriftelijke afspraak voor chirurgische ingreep in ziekenhuis, schriftelijke afspraak om dringende medische behandeling voort te zetten, ...

Eventueel kan de Ambassade een AER afgeven, maar zal dit enkel doen indien u problemen hebt om aan te tonen dat het om een essentiële reis gaat.

Brexit

 1. Covid 19 – Kan ik reizen vanuit het VK naar België ?

Vanaf 1 januari zal het VK onderworpen zijn aan de aanbeveling van de Raad inzake externe reisbeperkingen, een systeem dat alleen niet-essentiële EU-reizen vanuit een handvol niet-EU-landen toestaat. De landen die momenteel op de vrijgestelde lijst staan hebben doorgaans een zeer laag aantal COVID-gevallen, wat niet het geval is in het VK. Als het VK dus geen uitzonderingsstatus krijgt dan zijn niet-essentiële verplaatsingen vanuit het VK naar België verboden vanaf 01.01.21.

De drie belangrijke websites om dit na te kijken zijn https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ en https://diplomatie.belgium.be/nl en https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

 1. Reisdocumenten  –  Kan ik met een identiteitskaart naar het VK  reizen ?

Een geldig paspoort of identiteitskaart volstaat als reisdocument om tot  het Britse grondgebied toegelaten te worden, ook na 31/12/2020. Tot en met 30 september 2021 zal de Belgische identiteitskaart volstaan om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen voor een verblijf van minder dan 6 maanden.

Vanaf 1 oktober 2021 zal ook voor korte verblijven een paspoort nodig zijn.

Opgelet : enkel houders van het  (pre-)settled status kunnen tot 31 december 2025 hun identiteitskaart blijven gebruiken voor reizen tussen EU en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

 1. Goederenverkeer van de EU naar het VK – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021 ?

Op 1 januari 2021 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese eenheidsmarkt en de douane-unie. Dit betekent dat er vanaf dan  grens- en douanecontroles zullen plaatsvinden op goederenvervoer aan elke grensovergang tussen de EU en het VK, in havens, luchthavens, en aan de Kanaaltunnel. Dat zal ook zo zijn als er een verdrag tussen het VK en de EU toegepast kan worden dat voorziet in vrijhandel (geen tarieven of quota).

Het Verenigd Koninkrijk zal het grensbeheer gefaseerd invoeren voor al het goederenverkeer dat het land binnenkomt vanuit de EU. Welke concrete importvereisten qua documentatie en controles dit precies inhoudt voor uw sector/vracht kan u raadplegen via het Border Operating Model (link) van de Britse autoriteiten. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze gefaseerde aanpak. (Let op: controleer ook welke exportvereisten nodig zullen zijn vanaf 1/1/2021 om te exporteren vanuit de EU).

 • Vanaf 1 januari 2021: alle basisdouanevereisten treden in werking, maar ondernemingen krijgen tijd tot 1 juli 2021 om de douaneaangiftes in te dienen en de betalingen uit te voeren (uitgezonderd transitverkeer). Fysieke controles van de goederen zullen op sporadische wijze gebeuren op de plaats van bestemming.
 • Vanaf april 2021: voor alle dierlijke producten en gereguleerde plantaardige producten zal een prenotificatie dienen te gebeuren en deze producten zullen vergezeld moeten worden van de nodige documentatie.
 • Vanaf juli 2021: volledige douaneaangiften worden vereist aan de grenspost en de betalingen moeten uitgevoerd worden. Entry safety and security declarations worden verplicht. Goederen die voorwerp uitmaken van sanitaire en fytosanitaire controles (SPS) zullen aan de grens aangegeven moeten worden en zullen mogelijk onderworpen worden aan controles aan de grens of inland sites.

Het is de verantwoordelijkheid van het importbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.

 1. Goederenverkeer van het VK naar de EU – Wat verandert er vanaf 1 januari 2021 ?

Vanaf 1 januari 2021 zal aan alle formaliteiten voldaan moeten worden voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen. Er zal geen gefaseerde aanpak gebeuren voor goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zowel via de havens als via de Eurotunnel.

Het Border Operating Model (zie link) omvat alle noodzakelijke Britse documenten die nodig zijn om te exporteren vanuit het VK zoals export summary declarations, customs declarations en safety and security declarations. (Let op: kijk ook na welke documenten nodig zijn vanaf 1/1/2021 voor de import naar de EU).

Stappen

 • Kijk of aan alle noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan en u alle noodzakelijke documenten bij u heeft voor een grens- of douanecontrole. Voor wegtransport van meer dan 7,5 ton: raadpleeg hiervoor het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border via deze link
 • Indien u via het graafschap Kent (oversteek via Dover of Folkestone) passeert: zorg dat u beschikt over de Kent Access Permit die u kan bekomen nadat u groen licht heeft gekregen na een aanvraag via het webplatform Check an HGV is Ready to Cross the Border.
 • Zorg dat u uw identiteitskaart bij de hand heeft. Tot en met 30 september2021 volstaat een Belgische identiteitskaart als een geldig identiteitsdocument voor het VK. Vanaf 1 oktober 2021 zal u moeten beschikken over een internationaal paspoort. In sommige uitzonderingsgevallen (bv. met settled of presettled status onder het EU Settlement Scheme of met grensarbeidersvergunning) kan u uw Belgische identiteitskaart blijven gebruiken tot ten minste 31 december 2025 (link).
 • In principe blijft een Belgisch rijbewijs geldig in het VK, ook na 1 januari 2021. Afhankelijk van waar uw voertuig verzekerd is, dient u echter wel over een groene kaart of ander bewijs van verzekering te beschikken (link).
 • Volg de verkeerssituatie via de Britse media op de voet, voor uw vertrek en tijdens de rit.

Het is de verantwoordelijkheid van het exportbedrijf en de transporteur om ervoor te zorgen dat aan de noodzakelijke formaliteiten wordt voldaan. De Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk heeft de bevoegdheid niet om hier op enige wijze in te interveniëren of te remediëren.

 1. Rijbewijs en verzekering – Volstaat mijn Belgisch rijbewijs om in het Verenigd Koninkrijk te rijden ? Wat met de autoverzekering voor reizen in de EU ?

Na 1 januari 2021 zal het Belgische rijbewijs volstaan om legaal een voertuig te besturen op de Britse wegen.

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

Voor voertuigen die in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd zijn, dient men voor reizen in de EU vanaf 1 januari 2021 in het bezit te zijn van een groene kaart als bewijs van verzekering.

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021

 1. « EU settlement scheme » Wat dien ik te doen om na 31/12/2020 legaal in het Verenigd Koninkrijk te kunnen verblijven ?

Tengevolge van Brexit dienen EU onderdanen (studenten en minderjarigen inbegrepen)  die reeds voor 31 december 2020 in het VK verblijven, een Britse verblijfstitel aan te vragen : pre-settled status (doorlopend verblijf van minder dan 5 jaar) et settled status (doorlopend verblijf vanaf 5 jaar of meer). Het « EU settlement scheme » is daartoe opgezet. U heeft de tijd tot 30 juni 2021 om u in regel te stellen. Voor meer informatie : https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

 1. Nieuw immigratie systeem – Wat verandert er voor personen die vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk aankomen ?

Vanaf 1 januari 2021, kunnen Europese toeristen gedurende maximum 6 maanden zonder visum in het Verenigd Koninkrijk verblijven

Indien u na 31 december 2020 aankomt en langer dan 6 maanden in het VK zal verblijven of  hier zal werken of studeren, (zelfs voor minder dan 6maanden voor deze laatste twee categorieën !), dan is een visum vereist voor elke EU onderdaan die geen aanspraak kan maken op (pre)settled status .

Voor meer informatie : https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know.

 1. Contactgevens – Waar kan ik terecht voor meer informatie over EU burgerrechten in kader van Brexit ?

Over EU burgerrechten in het kader van Brexit, is uitgebreide  informatie terug te vinden op de volgende link  « Brexit » (https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit) en meer specifiek deze faq voor de meest voorkomende vragen : (https://diplomatie.belgium.be/nl/brexit/faq)

Zo u na het doornemen van deze sites het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden, kan u contact opnemen voor vragen mbt de EU burgerrechten via het volgende nummer : 44 (0)7423001276

 1. Eindejaarsperiode – Waar kan ik terecht voor urgenties ?

Tijdens de eindejaarsperiode (klik hier voor sluitingsdagen) blijft de Ambassade van België te Londen bereikbaar voor consulaire noodgevallen. Buiten de kantooruren kan u terecht op het volgende nummer : +44 (0) 7710703639. Enkel voor Belgen in nood en enkel in gebruik buiten de openingsuren. Geen visa informatie. 

De kanselarij van de Eerste minister heeft tevens de vernieuwde portaalsite ‘Brexit’ gepubliceerd. Deze site verwijst de burgers door naar de juiste overheidsdiensten https://www.belgium.be/nl/brexit
 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

30 dec

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN-Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

23 dec

België steunt de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro in het kader van de oproep van de organisatie voor 2020 aan het land. Het optreden van het ICRC is van essentieel belang en door zijn neutrale en onafhankelijke humanitaire aanpak, in overeenstemming met het mandaat dat staten aan het ICRC hebben gegeven, is het ICRC een hoofdrolspeler in de bescherming en bijstand van de door het conflict in Syrië getroffen bevolkingsgroepen.

22 dec

Geen enkel land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19, zo lang niet alle landen veilig zijn. Daarom maakt Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, 4 miljoen euro vrij voor het COVAX-initiatief. COVAX is een wereldwijde samenwerking, met overheden én farmaceutische bedrijven, om ervoor te zorgen dat COVID-19-vaccins wereldwijd beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle landen. 

21 dec
Living in neighbouring countries with close historical ties, the people of the United Kingdom and Belgium have shared over the past decennia many moments of good fortune and happiness, but occasionally also moments of adversity and misfortune. The shared prosperity generated by close economic ties that go back centuries in time is a case in point, as is the strong solidarity demonstrated at both sides of the Channel during times of upheaval. The many commemorations we both continue to celebrate remain to this day a powerful testimony of these bonds in times of prosperity and adversity.
18 dec

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov.