Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Welkom op de website van de Belgische Ambassade in het Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19)

Update 22/5/2020

Consulaire dienstverlening

Vanaf 23/03/2020 en tot nader bericht is de consulaire dienstverlening op de Ambassade van België in Londen stopgezet. Enkel dringende gevallen worden nog behandeld. Voor deze gevallen, gelieve contact op te nemen per telefoon : +44 (0)20 7470 3700 of per email: london@diplobel.fed.be

Gezien de maatregelen die van toepassing zijn in het VK wordt u eraan herinnerd dat u zoveel mogelijk thuis moet blijven, om sociaal contact buiten uw huishouden te vermijden, om niet-essentiële verplaatsingen te beperken en om de sociale afstandsmaatregelen te respecteren. Boetes worden opgelegd bij inbreuken.

 

Naleven van UK richtlijnen

Het aantal bevestigde COVID-19 gevallen in het VK blijft hoog. De Britse autoriteiten evalueren het risiconiveau voor het publiek momenteel als ‘high’.

Sinds maandag 23 maart, zijn er strenge maatregelen om sociale contacten te beperken in werking gesteld voor het gehele grondgebied. Mensen worden uitgenodigd om zoveel mogelijk thuis te blijven, om te telewerken als ze kunnen, om waakzaam te zijn bij het buitengaan en om de afstandsmaatregelen te respecteren. 

Als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

  • Een afstand van 2 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
  • Handen wassen zodra u thuiskomt;
  • Gezichtsbedekking wordt aangeraden als u in gesloten ruimtes bent met andere mensen die niet tot uw huishouden behoren (bv. openbaar vervoer).  

Voor meer informatie kan u terecht bij de FAQ gewijd aan het Coronavirus op de website van de Britse overheid: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do.

Wij bevelen stellig aan om de instructies van de Britse autoriteiten te volgen, namelijk deze van het Britse Department of Health and Social Care: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public (in het Engels) en de National Health Service (NHS): https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ (in het Engels). Gelieve deze websites regelmatig te consulteren gezien de informatie snel aangepast wordt.

 

Reizen 

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Het virus heeft zich over de hele wereld verspreid en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meerdere landen hebben quarantainemaatregelen genomen of hun grenzen gesloten, waardoor de normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. Reizen vanuit en buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot 8 juni verboden. De versoepeling van de bezoekbeperkingen geldt alleen voor personen die momenteel in België wonen. Internationale grensovergangen, met een beperkt aantal uitzonderingen, blijven verboden. Voor essentiële reizen naar het VK is er vanaf 8 juni bij aankomst een quarantaineverplichting van 14 dagen.

Mensen die nog steeds voor een korte periode in het buitenland verblijven, zoals toeristen of studenten, doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en vooral de plaatselijke medische situatie en voorzieningen. Indien u wenst te vertrekken, ga de beschikbaarheid van de gebruikelijke commerciële routes na en neem contact op met uw touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Personen die permanent in het buitenland wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Hou er echter rekening mee dat er minder commerciële mogelijkheden om terug te keren beschikbaar zijn, ook in het VK.

Momenteel zijn er nog commerciële opties om van het VK naar België te reizen, zoals bijvoorbeeld Eurostar (www.eurostar.com) en Eurotunnel (www.eurotunnel.com). Gelieve de respectievelijke websites te consulteren voor de meest recente informatie.

Voor transit vanuit het VK naar België via Frankrijk: de grenzen blijven open maar de Franse autoriteiten laten enkel reizen toe van Europese onderdanen en personen met verblijfsrecht die huiswaarts keren via het Franse grondgebied. Hetzelfde principe wordt door andere EU lidstaten toegepast. Dit vereiste uitzonderingsattest voor internationaal verkeer is verkrijgbaar op https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-vers-france-covid-19/index-en.html

Aan Belgische onderdanen, personen met hoofdverblijfplaats in België en residenten van lange duur wordt er gevraagd dat bij terugkeer in België, twee voorwaarden worden gerespecteerd:

  • De persoon zich gedurende 14 dagen in thuisisolatie plaatst; en
  • De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken gedurende 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.

Voor meer details: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#006 of contacteer het Crisis Centrum in Brussel op 0800 14 689 (vanuit België) of +32 78 15 17 71 (vanuit het buitenland) – open van 9u tot 18u (7/7)

 

Meer informatie

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel +32 2 501 4000 - https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium – FB chat: m.me/diplomatie.belgium) klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan.

Het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen (zie hierboven). In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt. 

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen

 

Mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken: rechten van Belgische burgers in het kader van de Brexit

Op 17 oktober 2019 bereikte de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het akkoord werd geratificeerd en trad in werking op 1 februari 2020. Sindsdien maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de EU.

Op 1 februari 2020 startte ook officieel de overgangsperiode. Deze loopt tot 31 december 2020, maar kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Niettegenstaande het feit dat het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, blijft het tijdens de overgangsperiode wel gebonden door de EU- regels maar is het niet meer aanwezig in de Europese instellingen. Voor de rest blijft alles hetzelfde. EU-onderdanen en Britten kunnen tijdens de overgangsperiode in de EU en het VK reizen, wonen en werken onder exact dezelfde voorwaarden als voordien. Ook na de overgangsperiode zullen EU-onderdanen en Britten die zich voor 31 december 2020 in het VK of de EU vestigden en dit tijdig lieten registreren grotendeels dezelfde rechten houden. Dat werd in het terugtrekkingsakkoord bepaald.

Daarnaast zullen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen voeren over het toekomstig kader voor hun betrekkingen. Zodra daar meer over bekend is, zal u daarover op de hoogte worden gesteld.

Gezien de vele ontwikkelingen rond de Brexit kan de informatie op deze website naargelang de politieke gebeurtenissen veranderen. Het gaat ook niet om een juridisch advies. Noch de FOD Buitenlandse Zaken noch de Belgische ambassade in Londen kan dit verstrekken.

 

Ambassade
© Tom D'Haenens

 

Ik hoop dat u onze website - een portaal tot de aanwezigheid van België in het VK - nuttig en interessant vindt. Bent u een Belg die in het Verenigd Koninkrijk woont of denkt u eraan naar het VK te verhuizen? U kunt zich dan best inschrijven bij de Ambassade in Londen. Onze consulaire pagina’s bevatten informatie over de registratieprocedure en het aanvragen van identiteitskaarten en paspoorten. Let op, sedert oktober 2011 dienen Belgen die in het VK wonen op afspraak persoonlijk naar de Ambassade in Londen te komen om een nieuw paspoort aan te vragen. 

Hebt u plannen om naar België te reizen of er te studeren, werken of zaken te doen, ga dan naar ‘Naar België komen’. Voor een visum kunt u uw aanvraag richten tot het ‘Visa Application Centre’. Meer gegevens vindt u op https://be.tlscontact.com/gb/LON/index.php.

Vergeet ten slotte niet om onze News en Evenementen secties te consulteren en sluit u aan bij de Facebook-pagina van de Ambassade en Twitter voor de laatste nieuwtjes van de Belgische Ambassade in Londen en ‘feeds’ over evenementen in het VK met een Belgische tint. U kunt er zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief

Indien u vragen en/of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via london@diplobel.fed.be

  

Nieuws

31 mei

Na de Amerikaanse aankondiging om hun "relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te beeindigen", bevestigen vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en minister van Volksgezondheid Maggie De Block hun blijvende steun aan de WHO. In het midden van deze ongeziene Covid-19-pandemie pleit ons land ervoor de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

29 mei

Vandaag is het internationale dag van de VN-blauwhelmen. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin uit zijn waardering voor de meer dan 95.000 mannen en vrouwen die zich wereldwijd met veel toewijding inzetten in de dertien vredesoperatie onder de vlag van de Verenigde Naties.

25 mei

Verklaring van Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van twee Protocollen bij het VN-Kinderrechtenverdrag, 25 mei 2020.