Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Belgen Het Verenigd Koninkrijk Bijwerking burgerlijke staat

Bijwerking burgerlijke staat

OPGEPAST: Elke Belgische onderdaan heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om zijn administratief dossier te allen tijde actueel te houden.

Indien uw burgerlijke staat gewijzigd werd, zal uw dossier in het Belgisch Rijksregister moeten worden aangepast.
Wij vragen u uw akte van burgerlijke staat PER POST op te sturen naar :

Bevolkingsdienst
Belgische Ambassade
17 Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE

U zult ofwel de originele akte moeten opsturen ofwel een recent eensluidend afschrift (geen fotokopie of scan). Opgelet : uw akte moet misschien wel eerst worden gelegaliseerd of geapostilleerd (volg deze LINK voor meer informatie). Indien u een huwelijksakte stuurt, dient u ook een fotokopie van het paspoort van uw echtgeno(o)t(e) bij te voegen. U moet tevens een gefrankeerde aan uzelf gerichte enveloppe bijvoegen (bij voorkeur een Special Delivery Envelope) waarin wij uw akte zullen terugsturen.

Wenst u toch naar de Ambassade te komen, dan kan dat enkel op afspraak via ons online afsprakensysteemZonder afspraak kunnen wij u niet ontvangen.

U moet dan het volgende meebrengen naar uw afspraak : de originele akte van burgerlijke staat (naar behoren gelegaliseerd – zie hierboven), een identiteitsbewijs en, in geval van huwelijk, een fotokopie van het paspoort van uw echtgeno(o)t(e). Wij zullen een fotokopie maken van de akte en u het origineel document teruggeven.