Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Vaccinatie van Belgen in het buitenland

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne (= het Verenigd Koninkrijk), worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf.

Vaccinaties buiten België kunnen worden geregistreerd in Vaccinnet, als aan de volgende drie voorwaarden voldaan wordt: 

1.    Het vaccin dat werd toegediend is ofwel een vaccin toegestaan door het Europees Geneesmiddelenagentschap ofwel Covishield, de variant die in Indië geproduceerd wordt, van Vaxzevria (ook gekend onder de naam COVID-19 AstraZeneca)

2.    De gevaccineerde persoon 
•    is een Belgische onderdaan, ofwel
•    is een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
•    is een partner of kind samenwonend met een Belg of een persoon met hoofdverblijfplaats in België, ofwel
•    studeert of werkt in België

3.    De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar bewijsstuk dat het vaccin, de toegediende dosis, en de datum van vaccinatie vermeldt (zie verder LEGALISATIE)

De registratie in Vaccinnet dient te gebeuren door in een België gevestigde arts. 

Legalisatie van individuele buitenlandse vaccinatiebewijzen:

Overeenkomstig de geldende algemene voorschriften voor legalisatie van buitenlandse documenten, moeten in het VK individuele buitenlandse vaccinatiebewijzen voorzien worden van een apostille.