Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Reizen - COVID-19

Reizen - COVID-19

We raden u ten zeerste aan om contact op te nemen met uw reisorganisator/vervoerder om meer te weten te komen over de reisvereisten. 

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar het VK toe, raadplegen Belgen best ons REISADVIES HIER (gelieve deze informatie regelmatig na te kijken vooraleer te reizen - de regels kunnen op elk moment veranderen en vaak op zeer korte termijn).

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen vanuit het VK naar België, lees HIER

Indien u NIET beschikt over ofwel

  • een geldig vaccinatiecertificaat (= tot 270 dagen na de tweede dosis of onbeperkte geldigheid na de herhalingsdosis) OF
  • een herstelcertificaat ontvangen na een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen

is reizen vanuit het VK naar België enkel toegestaan indien het om een essentiële reis gaat. Bekijk deze website voor informatie over toegestane essentiële reizen.

Voor alle vragen over het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test, vaccinaties en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site www.info-coronavirus.be/nl te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren. NIET de Ambassade in Londen.

  • Algemeen nummer in België 0800 14 689
  • Vanuit het buitenland +32 781 517 71

 
Attest Essentiële Reis

Voor toegestane reizen: de reiziger dient in het bezit te zijn van een Attest Essentiële Reis. Bij wijze van afwijking is een essentieel reiscertificaat niet vereist in de volgende situaties

  • De reiziger is in het bezit van een geldig D-visum afgeleverd door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post indien het essentiële karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
  • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat in vertegenwoordiging van België indien het wezenlijke karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
  • Het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Het AER stelt u niet vrij van quarantaine, het staat u alleen toe om het Belgische grondgebied te betreden om essentiële redenen terwijl er momenteel nog steeds reisbeperkingen gelden en reizen wordt ontmoedigd.

Het AER is slechts geldig voor één enkele reis, stuur de aanvraag + bewijsstukken TEN MINSTE 5 (vijf) werkdagen voor de reisdatum met de vereiste documentatie naar london.etc@diplobel.fed.be.

 
Aanvraag van een AER:

  1. Alleen als u er zeker van bent dat uw reis/reizen onder de uitzonderingscategorieën vallen, mag u een e-mail sturen naar london.etc@diplobel.fed.be.
  2. U dient altijd te preciseren dat u wel degelijk niet gevaccineerd bent. Als u gevaccineerd bent hebt u geen AER nodig, noch zullen wij u een AER uitreiken. 

Uw AER-verzoek e-mail moet alle ondersteunende documenten bevatten die het essentiële karakter van de reis rechtvaardigen en een gedetailleerde motivatiebrief om ons in staat te stellen te beoordelen of u in aanmerking komt voor een essentieel reiscertificaat of niet. Houd er rekening mee dat de ambassade geen advies geeft over individuele gevallen. We ontvangen momenteel een enorm aantal e-mails, grotendeels buiten ons vermogen om binnen een redelijke termijn te antwoorden. Vertragingen zijn onvermijdelijk en moeten worden verwacht.

De ondersteunende documenten moeten in PDF-formaat of Word-document zijn, geen ander formaat wordt geaccepteerd.

Voor ontbrekende of niet-conforme documenten is het vaste jurisprudentie dat het de eiser is die zich wenst te beroepen op een situatie die mogelijk een invloed heeft op het beoordelen van zijn administratieve toestand om zelf de administratie te informeren, die van haar kant niet kan worden verplicht om meervoudige onderzoeken in te stellen, op straffe van het niet kunnen binnen een redelijke termijn behandelen van de talrijke aanvragen waarmee ze belast is.