Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Reizen - COVID-19

Reizen - COVID-19

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar het VK toe, raadplegen Belgen best ons REISADVIES HIER (gelieve deze informatie regelmatig na te kijken vooraleer te reizen - de regels kunnen op elk moment veranderen en vaak op zeer korte termijn).

In het licht van de huidige Covid-19-reisbeperkingen naar België, lees het gedeelte reizen vanuit een land met kleurcode rood aandachtig door.

 

LET OP: In reiscontext zijn zowel een PCR-test als een Rapid Antigen test mogelijk bij aankomst in België.

 

1. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “groen” of “oranje”, zoals hier opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Het is toegelaten naar en vanuit België te reizen. U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine…). U hebt geen 'Attest Essentiële Reis' nodig.

 
2. ​​Ik heb niet de nationaliteit van een land van de EU of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid is als “rood”. Mag ik naar België reizen?

Heeft u het NHS-vaccinatiebewijs van het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u geen essentiële reden nodig om naar België te reizen en geen Attest Essentiële Reis van de Ambassade. Het volgende is echter nog steeds geldig:

  • Vul een PLF in
  • Laat u testen (PCR of RAT) op dag 1 van uw aankomst in België. (of dag 2 bij late aankomst)
  • Blijf in quarantaine tot de negatieve uitslag van uw test op dag 1 (of 2) gekend is.
  • Indien u een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur of een negatieve RAT-test van de dag voor of de dag van aankomst kunt voorleggen, hoeft u in België niet meer getest te worden op dag 1 of dag 2.

Beschikt u niet over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en hebt u uw hoofdverblijfplaats in een derde land dat hier aangeduid is als “rood” (waaronder het VK) en bent u niet volledig gevaccineerd, dan is het verboden zich te verplaatsen naar België voor niet-essentiële redenen.

Bekijk deze website voor informatie over toegestane essentiële reizen.

 
Attest Essentiële Reis

Voor toegestane reizen: de reiziger dient in het bezit te zijn van een Attest Essentiële Reis. Bij wijze van afwijking is een essentieel reiscertificaat niet vereist in de volgende situaties

  • De reiziger is in het bezit van een geldig D-visum afgeleverd door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post indien het essentiële karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
  • De reiziger is in het bezit van een geldig C-visum afgeleverd na 18/03/2020 door een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat in vertegenwoordiging van België indien het wezenlijke karakter van de reis wordt aangetoond door de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
  • Het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Het AER stelt u niet vrij van quarantaine, het staat u alleen toe om het Belgische grondgebied te betreden om essentiële redenen terwijl er momenteel nog steeds reisbeperkingen gelden en reizen wordt ontmoedigd.

Het AER is slechts geldig voor één enkele reis, stuur de aanvraag + bewijsstukken TEN MINSTE 5 (vijf) werkdagen voor de reisdatum met de vereiste documentatie naar london.etc@diplobel.fed.be.

 
Aanvraag van een AER:

Alleen als u er zeker van bent dat uw reis/reizen onder de uitzonderingscategorieën vallen, mag u een e-mail sturen naar london.etc@diplobel.fed.be.

Uw AER-verzoek e-mail moet alle ondersteunende documenten bevatten die het essentiële karakter van de reis rechtvaardigen en een gedetailleerde motivatiebrief om ons in staat te stellen te beoordelen of u in aanmerking komt voor een essentieel reiscertificaat of niet. Houd er rekening mee dat de ambassade geen advies geeft over individuele gevallen. We ontvangen momenteel een enorm aantal e-mails, grotendeels buiten ons vermogen om binnen een redelijke termijn te antwoorden. Vertragingen zijn onvermijdelijk en moeten worden verwacht.

De ondersteunende documenten moeten in PDF-formaat of Word-document zijn, geen ander formaat wordt geaccepteerd.

Voor ontbrekende of niet-conforme documenten is het vaste jurisprudentie dat het de eiser is die zich wenst te beroepen op een situatie die mogelijk een invloed heeft op het beoordelen van zijn administratieve toestand om zelf de administratie te informeren, die van haar kant niet kan worden verplicht om meervoudige onderzoeken in te stellen, op straffe van het niet kunnen binnen een redelijke termijn behandelen van de talrijke aanvragen waarmee ze belast is.
 

En een laatste belangrijke opmerking:

Voor alle vragen over het Passagier Lokalisatie Formulier, de covid-test, vaccinaties en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site www.info-coronavirus.be/nl te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren. NIET de Ambassade in Londen.