Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

Voor meer informatie over visa KLIK HIER

 

Visumaanvragen voor België moeten ingediend te worden via één van de TLS Visa Application Centres. Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van TLS.

 

  1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Medisch attest - Erkende artsen
  6. Bewijs van goed gedrag en zeden
  7. Contact

   

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

Voor een gemakkelijke en vlotte afhandeling van uw dossier worden de visumaanvragen best ingediend via een 'Visa Application Centre' (VAC) en niet bij de Ambassade. De centra in Londen, Edinburgh en Manchester evenals alle andere inlichtingen staan vermeld op https//be.tlscontact.com/gb/lon/index.php.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

Bij het VAC wordt de handling fee in Britse ponden betaald. De betaling kan gebeuren met bankkaart, cash of postal order

Voor de bedragen KIJK HIER

Voor de verwerking van bepaalde visa D-aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de VAC moet er ook een service fee betaald worden. Personen die vrijgesteld zijn van de handling fee, zijn niet vrijgesteld van de betaling van de service fee.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Informatie is ook beschikbaar op de VAC-website.

 
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. U zal deze informatie verkrijgen van het VAC. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00,infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. De Ambassade kan geen updates geven over de visumaanvraag vragen wanneer de aanvraag werd voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Als u ondertussen uw paspoort terugwilt, dan moet u het VAC contacteren en hen vragen om het paspoort tijdelijk terug te krijgen.

 
5. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Gelieve hier te klikken om de lijst te verkrijgen.

 
6. Bewijs van goed gedrag en zeden

Klik hier voor meer informatie hoe u een bewijs van goed gedrag en zeden kan bekomen.

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons best contacteren via london.visa@diplobel.fed.be.  

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag