Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplichte formulieren voor reizen naar België 

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de verklaring op eer en de covid-test en quarantaineverplichting in België, dienen reizigers de site www.info-coronavirus.be/nl te raadplegen of de FOD Volksgezondheid rechtstreeks te contacteren:

 
Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

Voor meer informatie over visa KLIK HIER

Visumaanvragen voor België moeten ingediend te worden via één van de TLS Visa Application Centres. Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van TLS.

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag