Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Visumaanvragen voor België dienen ingediend te worden via een van de TLS Visa Application Centres. Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van TLS.

BELANGRIJK:

Op 20 november 2015 werd het Visa Information System (VIS) in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. Elke visumaanvrager (visum kort verblijf) ouder dan 12 jaar dient in persoon zijn aanvraag in te dienen zodat vingerafdrukken genomen kunnen worden. Gelieve te kijken onder punt 1 hoe en waar een afspraak gemaakt kan worden.

 

Biometrische gegevens voor visum lang verblijf

Vanaf 01/12/2018 zullen de Belgische diplomatieke en consulaire posten (in het Verenigd Koninkrijk via de outsourcing partner TLScontact) de  biometrische gegevens (vingerafdrukken en een digitale foto) registreren van de onderdanen van een derde land, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die een visum voor een lang verblijf in België aanvragen.

Voor meer informatie kan u hier terecht.

 

!!! BREXIT: UK's Settled Status scheme: geen visumvrijstelling om te reizen naar andere Lidstaten !!!

We werden op de hoogte gebracht dat niet-EU familieleden van burgers van de Unie die houder zijn van een verblijfsdocument afgeleverd op basis van het UK's Settled Status scheme­ <https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/not-EU-EEA-Swiss-citizen> problemen ondervinden wanneer zij reizen naar een andere Lidstaat.

We wensen jullie te informeren dat verblijfsdocumenten afgeleverd op basis van het UK's Settled Status scheme niet vrijgesteld zijn van de visumverplichting, en dit in tegenstelling tot de verblijfskaart afgeleverd op basis van de Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 dewelke Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden uitvoert (type of permit: family member – EU residence).

Bijgevolg dienen niet-EU familieleden van burgers van de Unie die onderworpen zijn aan de visumplicht en die enkel een verblijfsdocument afgeleverd op basis van de UK's Settled Status scheme bezitten, een inreisvisum aan te vragen wanneer zij reizen naar een andere Lidstaat.

 

Implementatie van biometrische visa sedert 20 november 2015

Sedert 20 november 2015 moeten alle aanvragers van een Schengen-visum zich persoonlijk aanbieden om hun biometrische gegevens te laten registreren.

Visumaanvragen kunnen veel sneller verwerkt worden door het gebruik van biometrische kenmerken (vingerafdrukken en een digitale foto). Daardoor kunnen visumhouders sneller worden geïdentificeerd en kan identiteitsdiefstal worden bestreden.

De procedure voor het afnemen van vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. De aanvrager hoeft slechts zijn of haar vingers op een digitale vingerscanner te plaatsen. Wanneer binnen vijf jaar een nieuw visum wordt aangevraagd, zijn nieuwe vingerafdrukken niet nodig: deze worden overgenomen van de eerdere aanvraag die in het Visa Information System (VIS) is opgenomen. Na vijf jaar worden de vingerafdrukken uit het systeem verwijderd.

Als een visumhouder aan de buitengrens komt, controleren de grenswachten van de Schengenstaten door middel van het VIS zijn of haar identiteit en de echtheid van het visum. Dit helpt visumfraude te voorkomen doordat snel, veilig en betrouwbaar biometrische controles kunnen plaatsvinden. Bonafide aanvragers, de overgrote meerderheid van de reizigers, kunnen de procedure daardoor sneller doorlopen.

Voor meer informatie over het VIS, zie http://ec.europa.eu/vis.

 

 

  1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Medisch attest - Erkende artsen
  6. Bewijs van goed gedrag en zeden
  7. Contact

   

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

Voor een gemakkelijke en vlotte afhandeling van uw dossier worden de visumaanvragen best ingediend via een 'Visa Application Centre' (VAC) en niet bij de Ambassade. De centra in Londen, Edinburgh en Manchester evenals alle andere inlichtingen staan vermeld op https//be.tlscontact.com/gb/lon/index.php.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

Bij het VAC wordt de handling fee in Britse ponden betaald. De betaling kan gebeuren met bankkaart, cash of postal order

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 72 Britse ponden, voor een visum lang verblijf (D) 162 Britse ponden.

Voor de verwerking van bepaalde visa D-aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de VAC moet er ook een service fee betaald worden. Personen die vrijgesteld zijn van de handling fee, zijn niet vrijgesteld van de betaling van de service fee.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Informatie is ook beschikbaar op de VAC-website.

 
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. U zal deze informatie verkrijgen van het VAC. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00,infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. De Ambassade kan geen updates geven over de visumaanvraag vragen wanneer de aanvraag werd voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Als u ondertussen uw paspoort terugwilt, dan moet u het VAC contacteren en hen vragen om het paspoort tijdelijk terug te krijgen.

 
5. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attest bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Gelieve hier te klikken om de lijst te verkrijgen.

 
6. Bewijs van goed gedrag en zeden

Klik hier voor meer informatie hoe u een bewijs van goed gedrag en zeden kan bekomen.

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons best contacteren via london.visa@diplobel.fed.be.