Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Legalisering van een handtekening op een document bestemd voor België

Als u uw handtekening wil laten legaliseren op een document dat voor België bestemd is, moet u een afspraak maken via ons online afsprakensysteem. Zonder afspraak zullen wij u niet kunnen ontvangen.
U dient het volgende mee te nemen : het betreffende document,  een identiteitsbewijs en uw bankkaart. De persoon die het document ondertekend heeft dient zich persoonlijk aan te bieden. Voor de prijs KIJK HIER

Legalisering van uw handtekening op een ouderlijke toestemming om te reizen naar het buitenland

Als u uw handtekening op een ouderlijke toestemming om te reizen naar het buitenland wil laten legaliseren, moet u een afspraak maken via ons online afsprakensysteem. Zonder afspraak kunnen wij u niet ontvangen.

U dient het volgende mee te nemen: een identiteitsbewijs, de geboorteakte van het kind indien onbekend op de Ambassade (niet ingeschreven in onze Consulaire Bevolkingsregisters) en uw bankkaart. Ons Consulaat beschikt over formulieren van ouderlijke toestemming. Voor de prijs KIJK HIER

Gecertifieerde kopie van uw paspoort

Als u een fotokopie van uw paspoort wil laten certifiëren, moet u een afspraak maken via ons online afsprakensysteem. Zonder afspraak zullen wij u niet kunnen ontvangen.

U dient het volgende mee te nemen : uw geldig paspoort en uw bankkaart. Voor de prijs KIJK HIER en zal ter plaatse worden uitgevoerd.

Legalisatie van een tenlasteneming voor een student (bijlage 32)

Dit kan enkel via een dossier dat u per post moet indienen zie HIER

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

  1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?
  3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?
  4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?
  5. Wat als legalisatie onmogelijk is?
  6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'Zoekcriteria' gebruiken.