Terugkeer naar België

Belgen die terugkeren naar België dienen de volgende zaken te overwegen.

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Meld uw vertrek

Gelieve de Ambassade te laten weten dat u definitief terugkeert naar België en mee te delen bij welke Belgische gemeente u zich wenst te registreren. U kan hen op het volgende e-mailadres aanschrijven: londonpassports@diplobel.fed.be.

 

2. Persoonlijke goederen verhuizen/overbrengen naar België

Indien u een bewijs van woonst nodig heeft om bijvoorbeeld belastingen op uw persoonlijke goederen aan de grens te vermijden, kan u een attest van woonsplaast vragen aan uw Consulaat alvorens u te registreren in uw nieuwe gemeente in België.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën is uw eerste contact bij het verhuizen van uw persoonlijke goederen naar België. Neem een kijkje op de volgende webpagina met informatie over het importeren van persoonlijke goederen vanuit niet-EU landen.

Indien u al weet in welke regio u gaat wonen, kan u contact opnemen met uw regionaal directoraat.

 

3. Registratie bij een Belgisch gemeentehuis

U dient zich binnen de 8 dagen na aankomst te registreren bij een Belgische gemeente. Van zodra de registratie rond is, zal u uit het consulair register worden verwijderd. Het is dus niet nodig het Consulaat te contacteren om u uit te schrijven. Het Consulaat levert geen certificaat van uitschrijving af.

Eens u geregistreerd bent, kan u een document “Model 2” aanvragen in het gemeentehuis om uw verhuis aan te geven indien dit vereist is om uw persoonlijke goederen te verhuizen.

 

4. Werken in België

Indien u wenst te werken in Wallonië, consulteer https://emploi.wallonie.be/home.html

Indien u wenst te werken in Vlaanderen, consulteer https://www.vlaanderen.be/werken  

Indien u wenst te werken in Brussel, consulteer https://be.brussels/werken-en-ondernemen/werken?set_language=nl

Voor meer algemene informatie over werken in België, consulteer http://www.werk.belgie.be/home.aspx. Informatie over de gevolgen van Brexit vindt u onder http://www.werk.belgie.be/brexit/

 

5. Belastingen betalen in België

De Federale Overheidsdienst Financiën is uw eerste contactpunt: https://finance.belgium.be/nl

Gelieve de volgende site te consulteren voor meer gegevens: https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/fiscale_aspecten

 

6. Sociale Zekerheid

Voor een overzicht kan u terecht op

https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/sociale_zekerheid.

Voor informatie die op u persoonlijk is afgestemd, gelieve de zoekcriteria te gebruiken die te vinden zijn op https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/index.html.

We herinneren u eraan dat sedert 01.01.2019 de regels aangaande familiale uitkeringen veranderd zijn. Deze uitkeringen vallen nu onder de bevoegdheid van de Belgische gedecentraliseerde entiteiten. Op https://www.famifed.be/home staat aangegeven welke autoriteit u dient te benaderen afhankelijk van waar uw kind woont.

 

7. Studeren in België

In België valt onderwijs onder de bevoegdheid van de Vlaamse, Frantalige en Duitstalige Gemeenschappen. Binnen de Duitstalige Gemeenschap bevindt er zich geen enkele universiteit.

Indien u in de Vlaamse Gemeenschap wenst te studeren: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten

Indien u in de Franstalige Gemeenschap wenst te studeren: http://www.studyinbelgium.be/fr

 

8. Verkiezingen in België

Stemmen is verplicht voor Belgische burgers. Indien u naar België terugkeert, kan u ook stemmen in de gemeente- en regionale verkiezingen.

------

Vergeet niet de Britse autoriteiten van uw vertrek op de hoogte te brengen. Meer informatie kan u hier vinden: https://www.gov.uk/moving-or-retiring-abroad.