Verlijden van notariële akte in Londen

  1. Laatst bijgewerkt op

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk kunnen zich wenden tot het Consulaat-Generaal in Londen voor het verlijden van een notariële akte. De notaris in België is echter verplicht eerst de FOD Buitenlandse Zaken te contacteren en via notarisbox@diplobel.fed.be een opmaak van de akte in te dienen.

De ambassade zal dan de nodige instructies ontvangen van de FOD Buitenlandse Zaken voor de verdere behandeling van de akte.

Wanneer u bevestiging hebt gekregen van uw notaris in België dat de FOD Buitenlandse Zaken de opmaak van de akte naar het Consulaat heeft verstuurd, kan u het Consulaat-Generaal in Londen contacteren via london.nat@diplobel.fed.be

OPGELET: de procedure stopt niet na bevestiging van het doorsturen van de opmaak naar het Consulaat-Generaal.

Geen enkele notariële akte wordt getekend zoals ze van België komt, de aanvraag wordt pas verder behandeld nadat u zorgt voor het vervolledigen van de vereiste informatie (verplichte bewijsstukken, betaling, eensluidend verklaarde afschriften) en slechts na bevestiging van een afspraak (te maken in samenspraak met het Consulaat-Generaal en niet via het gewone online afspraaksysteem).

Bijkomende inlichtingen over het notariaat in België zijn beschikbaar op de website www.notaris.be
 

Situatie COVID-19 en digitale notariële volmacht


In het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 is het sinds 4 mei 2020 mogelijk dat de burger een digitale volmacht verleent aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in zijn/haar plaats, kan ondertekenen bij een Belgische notaris. Het is evenwel vereist dat de burger/volmachtgever, die zich kan bevinden in binnen- of buitenland, beschikt over een aansluiting op het internet, een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app “itsme”. Met die tools kan de burger dan een digitale volmacht geven aan een notariële medewerker of aan een vertrouwenspersoon in België die de akte vervolgens in zijn/haar plaats zal ondertekenen. Klik hier voor meer details (PDF, 376.4 KB)