Nationaliteit

 1. Laatst bijgewerkt op

Wijzigingen van het wetboek van de Belgische nationaliteit


De volgende aanvragen van de Belgische nationaliteit kunne ingediend worden bij de Ambassades en Consulaten (-Generaal) van België in het buitenland:

a. Verklaringen van toekenning van de Belgische nationaliteit door een Belgische ouder aan zijn kind vóór de leeftijd van 5 jaar, ingeval beiden in het buitenland geboren zijn.

b. Verklaringen tot behoud van de Belgische nationaliteit door in het buitenland geboren en residerende Belgische jongeren tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar.

c. Herkrijging van de Belgische nationaliteit op basis van art.17 en art.24;

Voor personen die niet legaal in België verblijven is het niet meer mogelijk om de Belgische nationaliteit te verwerven op vrijwillige basis.

Onder verblijf in België moet begrepen worden de inschrijving in het bevolkingsregister (vreemdelingenregister) van een Belgische gemeente.

Bijgevolg zijn sinds 1 januari 2013 volgende aanvragen van de Belgische nationaliteit niet meer mogelijk door personen die niet legaal in België verblijven:

 • de naturalisatie;
 • nationaliteitskeuze op grond van:
 • burgerlijk huwelijk met een Belg/ische;
 • in het buitenland uit een Belgische ouder geboren kinderen, tussen 18 en 22 jaar;
 • aanvragen op basis van art 12 WBN

 

Toekenning Belgische nationaliteit


Sinds 1985 zijn kinderen geboren in het buitenland uit minstens één Belgische ouder geboren in België, automatisch Belg.

Indien de Belgische ouder(s) in het buitenland geboren is/zijn, moet een verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit afgelegd worden opdat het kind Belg zou worden.

De verklaring moet worden afgelegd op de Ambassade van België in Londen binnen de 5 jaar na de geboorte van het kind.

Niet in België geboren Belgische ouders die menen dat hun kind in dit geval verkeert, worden verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Ambassade van België in Londen (e-mail: london.nat@diplobel.fed.be).

Na de voorlegging van de vereiste gelegaliseerde en vertaalde documenten, kan een afspraak gemaakt worden voor de ondertekening van de verklaring van toekenning van de nationaliteit door een/de Belgische ouder.

Het kind wordt Belg op de datum van ondertekening van de akte.

Voor meer gedetailleerde inlichtingen kunt u de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) in Brussel raadplegen.

 

Verlies van de Belgische nationaliteit (*)


1/ Sommige in het buitenland geboren en verblijvende Belgen verliezen hun Belgische nationaliteit indien ze geen behoudsverklaring afleggen op de Ambassade/Consulaat-Generaal van België in hun land van verblijf.

De verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit moet afgelegd worden door de Belgen die:

 • in het buitenland geboren zijn, EN
 • na 1 januari 1967 geboren zijn, EN
 • van hun achttien tot achtentwintig jaar ononderbroken hun verblijf hadden in het buitenland, EN
 • behalve de Belgische nog een (of meerdere) andere nationaliteit(en) bezitten, EN
 • niet kunnen doen gelden dat hun langdurig verblijf in het buitenland verband hield met een opdracht van de Belgische regering of van een Belgische maatschappij/vereniging naar Belgisch recht.

De landgenoten die aan alle hoger vermelde voorwaarden beantwoorden, worden verzocht zo spoedig mogelijk de Ambassade van België in London te raadplegen per mail (london.nat@diplobel.fed.be).

Zij kunnen de behoudsverklaring op eender welk ogenblik tussen hun 18de en 28ste verjaardag afleggen, na voorafgaande voorlegging van de vereiste documenten.

De verklaring moet slechts éénmaal afgelegd worden. Om die reden wordt aangeraden om ze af te leggen op de leeftijd van achttien jaar, ter gelegenheid van de aanvraag van de Belgische identiteitskaart of paspoort.

Indien deze Belgen de behoudsverklaring niet afleggen vóór hun 28ste verjaardag, verliezen de betrokkenen, en in bepaalde gevallen ook hun minderjarige kinderen, automatisch hun Belgische nationaliteit.

Voor meer inlichtingen kunnen de belanghebbenden de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel raadplegen.
 

(*)

Nieuw sinds 12.07.2018

Indien u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was en indien u een Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort aangevraagd en gekregen heeft tussen uw 18de en 28ste verjaardag, verliest u de Belgische nationaliteit niet wanneer u 28 jaar wordt, zelfs als u beantwoordt aan alle andere voorwaarden voor nationaliteitsverlies opgesomd onder punt 2 hierboven.