Naamsverandering

  1. Laatst bijgewerkt op

Gelieve er rekening mee te houden dat het wijzigen van de naam administratieve gevolgen kan hebben.
 

1. NAAMSVERANDERING in België


Voor alle informatie, zie de website van de Federale Overheidsdienst Justitie

 

2. NAAMSVERANDERING in het buitenland


ALS U MEERDERE NATIONALITEITEN HEEFT


Heeft u uw naam (voornaam en/of achternaam) in een van uw andere huidige nationaliteiten veranderd? Indien wel, op welke exacte datum? En op welke manier heeft u uw naam veranderd?

Als deze naamsverandering formeel werd gedaan op of na 01/01/2018 (*), dan wordt het geaccepteerd volgens de Belgische wetgeving op voorwaarde dat de juiste bewijzen werden ingediend.

U dient dan een heldere gescande kopie van uw paspoort of identiteitskaart met uw volledige nieuwe naam voor te leggen samen met het document dat de exacte datum van de naamsverandering bevestigt.

Voor Britse paspoorthouders kan dit document de laatste paspoortaanvraag onder uw nieuwe naam zijn.

Als u uw naam niet heeft veranderd in geen van uw andere nationaliteiten, dient u dan een deed poll voor te leggen (zie hieronder).

Gelieve ervoor te zorgen dat de naamsverandering wordt geaccepteerd in al uw huidige nationaliteiten.

(*) Dit is van toepassing vanaf 02.10.2003 indien u:

  • beide Belgische nationaliteit en de nationaliteit van een andere EU land bezat
  • en uw achternaam hebt veranderd
  • en de naamsverandering vrijwillig was
  • en de verandering van uw achternaam geldig is volgens de wetgeving van uw andere EU nationaliteit.
     

DOOR HUWELIJK


Houd er rekening mee dat in sommige landen de naam automatisch wordt veranderd door de wet als gevolg van het huwelijk (bijv. Brazilië, Verenigde Staten, Israël, Italië, Hongarije, …).

Voor België geldt vanaf 01/01/2018 het volgende: als uw huwelijksakte duidelijk stelt dat u een andere naam bezit ingevolge van uw huwelijk en u uw hoofdverblijf in dat land op de datum van uw huwelijk had, gaat deze naamsverandering van kracht naar het Belgisch recht tenzij u duidelijk anders verklaart op de dag van de inschrijving van uw huwelijk met de Belgische autoriteiten.

Zorg er daarom voor dat u tijdens de inschrijving van uw burgerlijke staat met uw huwelijksakte duidelijk maakt welke naam u verder wenst te gebruiken ingevolge uw huwelijk.
 

DOOR DEED POLL IN HET VK


Vanaf 01/01/2018, als een Belgische burger met zijn/ haar hoofdverblijf in het VK, zijn/ haar voornaam en/of achternaam verandert naar het Britse recht door middel van een deed poll, zal deze verandering geaccepteerd worden onder de Belgische wetgeving.

In praktijk:

De persoon dient een advocaat/solicitor of notaris te contacteren en een “name change deed poll” aan te vragen.

In feite verklaart de deed poll dat men niet langer zijn voormalige naam gaat gebruiken en dat deze van nu af aan gekend zal worden onder de “nieuwe naam”.

De advocaat/solicitor zou over de juiste legale tekst voor deze soort deed poll moeten beschikken.

Gelieve ervoor te zorgen dat de deed poll duidelijk vaststelt wat uw voornamen, middelnamen (gelieve kleine letters te gebruiken) en achternamen (gelieve hoofdletters te gebruiken) zullen zijn. Als uw naam een speciaal teken bevat zoals een koppelteken, accent, enz., moeten deze duidelijk aangegeven worden.

Mocht u twijfelen over de vorm van uw volle naam, dan raden we u aan om uw geboorteakte te raadplegen. 

De deed poll moet duidelijk gedateerd en ondertekend worden door alle betrokken personen (de aanvrager, mogelijk een getuige, en de solicitor/ notaris.)

Belangrijke opmerking voor minderjarigen onder 16 jaar: beide ouders (of de voogd met de bijhorende bewijzen) moeten als getuigen vermeld worden in de deed poll.

De deed poll moet de handtekening en het zegel van de advocaat/solicitor/notaris bevatten evenals een “Apostille” (legalisatie door Britse bevoegde autoriteit) die de handtekening/ het zegel legaliseert.

Informatie en procedure met betrekking tot de Apostille zijn te vinden op www.gov.uk/get-document-legalised

U dient ook een origineel recent bewijs van adres in het VK te bezorgen, bijvoorbeeld een recente council taks factuur OF recente elektriciteits-, gas- of waterfactuur OF inschrijving in kiesregister.

Gelieve de originele deed poll + Apostille + recente bewijs van adres op te sturen VIA POST naar:

Consulate general of Belgium
Name change
17, Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE

Opmerking:

De originele deed poll wordt teruggegeven. Gelieve dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde briefomslag toe te voegen zodat het erin teruggestuurd kan worden.

Zodra de naamsverandering is geregistreerd in het Belgische Nationale Register, ontvangt u een bevestiging via e-mail. U zal gevraagd worden om een nieuw Belgisch identiteits-/ reisdocument aan te vragen. Deze aanvraag is tegen betaling.

U dient ook uw EUSS te updaten onder uw nieuwe naam en paspoort.

In ieder geval, raden we u ten zeerste aan om de autoriteiten van al uw andere nationaliteiten te contacteren om zeker te zijn dat uw nieuwe naam geaccepteerd wordt door al uw andere nationaliteiten.
 

Enkel indien geen van de bovenvermelde categorieën van toepassing is, gelieve uw vraag te e-mailen naar london.nat@diplobel.fed.be. Vermeld duidelijk uw nationaal rijksregisternummer (of uw volledige naam en geboortedatum) en voeg duidelijke gescande kopieën van de relevante documenten toe.