Legalisatie van documenten

  1. Laatst bijgewerkt op

Toegang voor burgers tot eLegalisation

Sedert 3 april 2024 kan iedere burger die beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) via de publieke site eLegalization een legalisatie of apostille aanvragen voor verschillende documenten.

Welke documenten kunnen worden aangevraagd en voorgelegd voor legalisatie/apostillering? 

  • De documenten/elektronische attesten uit het bevolkingsregister beschikbaar in Mijn DOSSIER.
  • Akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 en de reeds gemigreerde akten in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS).

De verschillende formaten van akten zijn beschikbaar (afschrift, uittreksel, meertalig uittreksel Conventie van Wenen).

Aandacht: is de akte nog niet gemigreerd in de DABS dan moet u eerst de migratie ervan vragen bij de gemeente of het beroepsconsulaat van inschrijving in het bevolkingsregister, of bij de gemeente of het beroepsconsulaat die de oorspronkelijke papieren akte opstelde.

De gemeente of het beroepsconsulaat die de oorspronkelijke akte opstelde migreert de akte in de DABS. 

 

Behandeling van de aanvraag

De ingediende aanvraag wordt tijdens werkdagen binnen de 24 uur behandeld.

Zodra de aanvraag is verwerkt, zal u per e-mail een elektronisch betalingsverzoek verkrijgen.

Nadat de betaling is gedaan, is het gelegaliseerd/geapostilleerd document onmiddellijk beschikbaar in LegalWeb.

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.
 

Legalisering van een britste document

Sommige britste documenten moeten geapostilleerd worden om herkend te worden in Belgische recht. Uw vindt de procedure hier: Get your document legalised: Overview - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Legalisering van uw handtekening op een document bestemd voor België


Als u uw handtekening wil laten legaliseren op een document dat voor België bestemd is, moet u londonpassports@diplobel.fed.be contacteren om een afspraak te krijgen. Gelieve informatie te geven over het natuur van het document in kwestie zodat wij uw aanvraag kunnen nakijken.

Als u een afspraak krijgt, dient u het volgende mee te nemen : het betreffende document, een identiteitsbewijs en uw bankkaart. De persoon die het document ondertekend heeft dient zich persoonlijk aan te bieden. Prijs: £ 18
 

Legalisering van uw handtekening op een ouderlijke toestemming om te reizen naar het buitenland


Als u uw handtekening op een ouderlijke toestemming om te reizen naar het buitenland wil laten legaliseren, moet u londonpassports@diplobel.fed.be contacteren om een afspraak te krijgen.

Als u een afspraak krijgt, dient u het volgende mee te nemen: een identiteitsbewijs, de geboorteakte van het kind indien onbekend op de Ambassade (niet ingeschreven in onze Consulaire Bevolkingsregisters) en uw bankkaart. Ons Consulaat beschikt over formulieren van ouderlijke toestemming. Prijs: £ 18.
 

Gecertifieerde kopie van uw paspoort


Als u een fotokopie van uw paspoort wil laten certifiëren, moet u londonpassports@diplobel.fed.be contacteren om een afspraak te krijgen.

Als u een afspraak krijgt, dient u het volgende mee te nemen: uw geldig paspoort en uw bankkaart (prijs: £ 18). Het zal ter plaatse worden uitgevoerd.
 

Legalisatie van een tenlasteneming voor een student (bijlage 32)


Dit kan enkel via een dossier dat u per post moet indienen zie HIER
 

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:


Zie website FOD Buitenlandse Zaken

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.