Inschrijving

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw inschrijving.

Inschrijving pasgeboren kind

Welke documenten u moet voorleggen, hangt af van het land, waar u en/of uw kind geboren is.
 1. Laatst bijgewerkt op

U bent Belg en in België geboren


A. Uw kind is geboren in het Verenigd Koninkrijk


Hier zijn er twee mogelijkheden.


1. U bent gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind

Het kind heeft de Belgische nationaliteit bij geboorte. U stuurt de volgende documenten naar de  Ambassade:

 • Het inschrijvingsformulier (PDF, 189.61 KB) en een pasfoto. Beide ouders ondertekenen het formulier.
 • Recent (niet meer dan 6 maanden oud) eensluidend afschrift van de geboorteakte (lange versie met vermelding van de gegevens van de (beide) ouder (s));
 • Fotokopie van het paspoort van de niet Belgische ouder (dit document is niet vereist als de andere ouder ook Belg is).
 • Fotokopie van de verblijfstitel (UK residence permit) in het VK (dit document is niet vereist als de andere ouder EU-onderdaan is).
 • Als het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort.


Embassy of Belgium - Dienst Bevolking
17 Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE


2. U bent niet gehuwd met de vader/moeder op datum van de geboorte van uw kind

 • Het inschrijvingsformulier (PDF, 189.61 KB) en een pasfoto. Beide ouders ondertekenen het formulier.
 • Recent (niet meer dan 6 maanden oud) eensluidend afschrift van de geboorteakte (lange versie met vermelding van de gegevens van de (beide) ouder (s));
 • Als het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort
 • Van de niet-Belgische ouder (niet vereist als de andere ouder ook Belg is):
  1. Fotokopie van zijn/haar paspoort;
  2. Fotokopie van de verblijfstitel (UK residence permit) in het VK (dit document is niet vereist als de andere ouder EU-onderdaan is);
  3. Bevestiging van zijn/haar burgerlijke staat op datum van de geboorte van het kind. De niet-Belgische ouder neemt hiervoor contact op met zijn ambassade/consulaat in het VK. Indien de ouder Brit is, legt hij/zij een ‘statutory declaration met een apostille voor. Gelieve daarvoor contact op te nemen met een solicitor/notary in het Verenigd Koninkrijk;
  4. Indien de niet-Belgische ouder de vader is: bevestiging dat de vaderlijke afstamming tegenover het kind vaststaat volgens het recht waarvan hij de nationaliteit heeft. Hij neemt daarvoor contact op met zijn ambassade/consulaat in het VK. Indien de vader Brit is, dan legt hij een ‘statutory declaration’ met een apostille voor. Gelieve daarvoor contact op te nemen met een solicitor/notary in het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische nationaliteit staat niet automatisch vast. We zullen u na onderzoek van de voorgelegde stukken op de hoogte brengen.

Gelieve alle documenten naar onderstaand adres te sturen:

Embassy of Belgium - Dienst Bevolking
17 Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE

 

B. Uw kind is niet geboren in het Verenigd Koninkrijk


Dezelfde documenten zoals hierboven vermeld  (zie A punt 1 of 2)

EN

De geboorteakte zal mogelijk gelegaliseerd en/of vertaald moeten worden door een beëdigd vertaler.

a. Legalisatie: zie https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten

b. Vertaling:

Vertalingen naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden aanvaard.

U kan een beroep doen op een

 • beëdigd vertaler in België. De handtekening van de beëdigd vertaler moet gelegaliseerd worden door de rechtbank; OF
 • vertaler in het Verenigd Koninkrijk die geregistreerd is bij het Chartered Institute of Translators (www.iol.org.uk) of het Institute of Translation and Interpreting (www.iti.org.uk). De vertaler moet een begeleidende nota (in het Nederlands, Frans of Duits) bijvoegen met zijn naam, handtekening en contactgegevens.

Gelieve alle documenten naar onderstaand adres te sturen:

Embassy of Belgium - Dienst Bevolking
17 Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE

 

U bent Belg en zowel uzelf als uw kind zijn geboren buiten België


Uw kind heeft de Belgische nationaliteit niet verworven bij geboorte. U kan, indien u dit wenst, uw kind de Belgische nationaliteit toekennen voor zijn/haar vijfde verjaardag door middel van een toekenningsverklaring.

Om een dossier ‘toekenningsverklaring’ te openen, richt u een brief per post aan de Dienst Nationaliteit waarin u verzoekt om verdere informatie in verband met de procedure te ontvangen. Gelieve uw contactgegevens duidelijk in de brief te vermelden en de volgende documenten mee te sturen:

 • Fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • Fotokopie van het paspoort van de andere ouder (met kopie van verblijfsvergunning in het VK indien geen EU-onderdaan)
 • Fotokopie van de geboorteakte van het kind (lange versie met vermelding van de ouders)
 • Fotokopie van het bewijs van uw (pre)settled status (indien reeds in uw bezit). Vanaf 01.07.21 is het voorleggen van een bewijs van legaal verblijf in het VK verplicht.

NAAR: Consulaat Generaal van België, Dienst Nationaliteit, 17 Grosvenor Crescent, Londen SW1X 7EE

Houd er rekening mee dat er geen dossiers 'toekenningsverklaring van nationaliteit' per e-mail worden geaccepteerd.

Privacy statement