Bijwerking burgerlijke staat

  1. Laatst bijgewerkt op

Opgepast

Elke Belgische onderdaan heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om zijn administratief dossier te allen tijde actueel te houden.


Indien uw burgerlijke staat gewijzigd werd, zal uw dossier in het Belgisch Rijksregister moeten worden aangepast.

Wij vragen u uw akte van burgerlijke staat PER POST op te sturen naar:

Bevolkingsdienst
Belgische Ambassade
17 Grosvenor Crescent
London SW1X 7EE

U zult ofwel de originele recent akte moeten opsturen ofwel een recent eensluidend afschrift (geen fotokopie of scan). Het document moet uitgereikt geweest zijn minder dan 1 jaar geleden.

Opgelet: uw akte moet misschien wel eerst worden gelegaliseerd of geapostilleerd (volg deze LINK voor meer informatie). Indien u een huwelijksakte stuurt, dient u ook een fotokopie van het paspoort van uw echtgeno(o)t(e) bij te voegen. U moet tevens een gefrankeerde aan uzelf gerichte enveloppe bijvoegen (bij voorkeur een Special Delivery Envelope) waarin wij uw akte zullen terugsturen.