Consulaire attesten

 1. Laatst bijgewerkt op

Aanvraag attesten in Londen

 

Lijst van attesten


Alle attesten bevatten de volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum.

Attest van inschrijving
Dit attest vermeldt de datum en duur van inschrijving bij deze post.

Attest van woonplaats
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en datum van inschrijving bij de ambassade.

Attest van woonplaats met historiek
Dit attest bevat een lijst van uw huidige en uw voorgaande adressen.

Attest van woonplaats in het kader van brexit
Dit attest vermeldt uw huidig adres en uw voorgaande adressen in het VK. Het wordt in het Engels opgesteld en kan uitsluitend worden uitgereikt in het kader van een aanvraag voor ”settled” of “pre-settled” status.

Attest van nationaliteit
Dit attest geeft tevens aan: de datum en op welke wijze u de Belgische nationaliteit hebt verkregen.

Attest van gezinssamenstelling
Dit attest geeft tevens aan: de huidige woonplaats en de opsomming van de bewoners op dit adres. Personen die op dit attest worden vermeld dienen OF op onze Ambassade ingeschreven te zijn (Belgen) OF een bewijs van adres kunnen voorleggen (niet-Belgen).

Attest van bezit van Belgisch reis- of identiteitsdocument
Dit attest geeft tevens aan: bewijs van bezit van een Belgisch reisdocument, het nummer van het document, de geldigheid en de plaats van afgifte.

Attest van naam-overeenkomst
Dit attest geeft tevens aan: bewijs dat de naam volgens het  Belgisch recht (niet) overeenkomt met deze in het vreemd recht. Gelieve bewijsstukken (bijvoorbeeld vreemd paspoort, geboorteakte) voor te leggen.

Attest  van burgerlijke staat
Dit attest geeft aan: burgerlijke staat en indien van toepassing, de datum van wijziging en de naam van de partner. Dit attest wordt NIET afgegeven in het kader van een huwelijk. Voor een huwelijk, zie “Uittreksel uit het Rijksregister”.

Uittreksel van het Register
Dit attest vermeldt: uw Rijksregisternummer, geslacht, huidig adres, telefoonnummer, nationaliteit, afstamming, burgerlijke staat, passpoort- en identiteitskaartgegevens, gezinssamenstelling, uw status als Belgische kiezer. Dit is het attest dat u zult krijgen in het kader van een huwelijk.

 

Kosten


De kost van een attest is afhankelijk van de taal waarin het wordt opgesteld:

Nederlands, Frans of Duits - £18

Engels - £54
(let op: een Uittreksel van het Register kan niet in het Engels worden afgeleverd)

Het is niet mogelijk om verschillende attesten te combineren in één enkel attest. Bijvoorbeeld, als u een attest van woonplaats en nationaliteit nodig heeft, dan geven we twee aparte attesten af. De prijs zal dan tweemaal worden aangerekend. 

 

Hoe kan u deze attesten aanvragen?


U moet op de ambassade ingeschreven zijn. Wij verzoeken u volgende zaken PER POST naar de dienst bevolking op dit adres te sturen:

Bevolkingsdienst
Belgische Ambassade
17, Grosvenor Crescent
Londen SW1X 7EE

 • Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde briefomslag. Het attest wordt hierin naar u opgestuurd.
 • Een gedateerde, schriftelijke aanvraag van het type attest dat u wenst te ontvangen, de reden van aanvraag en in welke taal u het wenst  (Nederlands, Frans of Duits). Uitzondering : het in het Engels opgestelde attest van woonplaats aangevraagd in het kader van brexit
 • Een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de aanvrager.
 • Een bewijs van overschrijving (bankafschrift of bewijs van uw bank) van £18 op de hieronder vermelde rekening met als melding ATT NAAM Voornaam geboortedatum DDMMJJ

  Bijvoorbeeld :

  “Initial first name, NAME” bv. J. SMITH

  Embassy of Belgium
  BNP Paribas
  Account No: 10794033
  Sort Code: 406384
   

  Let op: gelieve een apart betaling te doen per aanvraag met vermelding van de naam van de betrokkene (uw kind). Wij zullen geen groepsbetalingen aanvaarden voor verschillende leden van de familie of verschillende diensten.

 

Elektronische attesten


Elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt, kan tevens via het digitale platform ‘Mijn dossier’: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Let op: de bruikbaarheid en de aanvaarding van deze attesten is enkel in België gegarandeerd (bv. als bewijs van adres voor een Belgische bank).

Voor meer informatie, klik hier.