Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Belgen in het Verenigd Koninkrijk Verkiezingen in België 2019

Verkiezingen in België 2019

 
Belgen die tijdelijk in het buitenland verblijven (studenten, toeristen) maar die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, blijven kiesplichtig in België.

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven staan in een ambassade of consulaat in het buitenland zijn, al naargelang de verkiezingen, verschillende maatregelen van toepassing.

 
Federale wetgevende verkiezingen 2019

Deelname is verplicht. Alle informatie met betrekking tot de federale verkiezingen, alsook de bijbehorende registratieformulieren, vindt u onder volgende link
 
Opgelet! U moet nadien uw ingevulde en ondertekende formulieren sturen of brengen naar:
Belgische Ambassade
17 Grosvenor Crescent
Londen SW1X 7EE
 
Of per e-mail sturen naar: elections.london@diplobel.fed.be met duidelijke vermelding ‘Verkiezingen 2019’.
 
Er wordt geen ontvangstmelding verzonden noch gegeven.

 
Europese verkiezingen

Belgen die uit de bevolkingsregisters in België geschrapt zijn, ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters en hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie kunnen op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen:
 

  1. Ofwel stemmen zij op een lijst in de EU-Lidstaat van verblijf. Informatie is te verkrijgen bij de bevoegde lokale autoriteiten. 
  2. Ofwel brengen zij hun stem uit voor kandidaten op Belgische lijsten. Ze dienen een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen in bij hun bevoegde consulaire beroepspost. Zowel de gemeente van aanhechting als de stemwijze is identiek aan deze van de Federale wetgevende verkiezingen.

 
Belgen, ingeschreven in onze consulaire bevolkingsregisters, worden verzocht om regelmatig de website van de Ambassade te consulteren voor informatie omtrent de organisatie hiervan.

 
Regionale en gemeentelijke verkiezingen

Deelname is niet voorzien voor Belgen in het buitenland. Hetzelfde geldt voor eventuele consultaties zoals volksraadplegingen of referendums.