Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk

Inschrijving

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonst/inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, samenleving enz.). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen als u in een EU-lidstaat woont).

Als uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade of het Consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Werkwijze​

1. U vult één formulier in per persoon + 1 pasfoto.

2. Minderjarigen: beide ouders ondertekenen dit formulier

3. U voegt volgende bewijsstukken bij:

  • laatste factuur council tax OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur OF inschrijving in kiesregister (1 document per familie is voldoende)
  • kopie van paspoort of identiteitskaart (recto/verso)
  • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente vragen. 
  • inschrijvingsformulier als kiezer (zie punt 6)

4. Als u het "pre-settled" of "settled" statuut al hebt verworven (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families), gelieve ons daarvan een bewijs te sturen als u zich inschrijft. Dat document kunnen wij dan toevoegen aan uw dossier bij de ambassade. Of u zich bij ons kunt registreren, hangt daar echter niet van af. Gelieve er rekening mee te houden dat u tot 31/12/2020 de tijd  hebt om het "pre-settled" of "settled" statuut te verwerven. Op die manier kunt u ook na 2020 in het Verenigd Koninkrijk blijven.

5. De Ambassade raadt aan om de inschrijving per post op te sturen. Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, of een afspraak te maken.

6. Voor de inschrijving van een pasgeboren kind, klik hier.

7. De inschrijving brengt ook mee dat u kunt deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen). Inlichtingen en inschrijvingsformulieren vindt u hier: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/ver...