Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Belgen in het Verenigd Koninkrijk Overschrijven buitenlandse akten/vonnissen van burgerlijke stand in België

Overschrijven buitenlandse akten/vonnissen van burgerlijke stand in België

De buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen (geboorte- huwelijks- overlijdensakten, echtscheidingsvonnissen, erkenningsakten…) kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie.

In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd). Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats dan wel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Zo u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Verblijft u in het buitenland, dan is het zo dat de akten van de burgerlijke stand die Belgische onderdanen aanbelangen afkomstig uit de Democratische Republiek Congo, Rwanda of Burundi ook kunnen worden neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dienst Neerlegging Akten, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (tel. +32.2.501.81.11).

Meer informatie over het opvragen van Belgische of buitenlandse akten/vonnissen van de burgerlijke stand vindt u terug op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.