Terugkeer naar België

  1. Laatst bijgewerkt op

1. Meld uw vertrek


Gelieve de Ambassade te laten weten dat u definitief terugkeert naar België en mee te delen bij welke Belgische gemeente u zich wenst te registreren. U kan hen op het volgende e-mailadres aanschrijven: londonpassports@diplobel.fed.be
 

2. Persoonlijke goederen verhuizen/overbrengen naar België


Indien u een bewijs van woonst nodig heeft om bijvoorbeeld belastingen op uw persoonlijke goederen aan de grens te vermijden, kan u een attest van woonsplaats vragen aan uw Consulaat alvorens u te registreren in uw nieuwe gemeente in België.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën is uw eerste contact bij het verhuizen van uw persoonlijke goederen naar België. Neem een kijkje op de volgende webpagina met informatie over het importeren van persoonlijke goederen vanuit niet-EU-landen

Indien u al weet in welke regio u gaat wonen, kan u contact opnemen met uw regionaal directoraat
 

3. Registratie bij een Belgisch gemeentehuis


U dient zich binnen de 8 dagen na aankomst te registreren bij een Belgische gemeente. Van zodra de registratie rond is, zal u uit het consulair register worden verwijderd. Het is dus niet nodig het Consulaat te contacteren om u uit te schrijven. Het Consulaat levert geen certificaat van uitschrijving af.

Eens u geregistreerd bent, kan u een document “Model 2” aanvragen in het gemeentehuis om uw verhuis aan te geven indien dit vereist is om uw persoonlijke goederen te verhuizen.
 

4. Werken in België


Indien u wenst te werken in Wallonië, consulteer emploi.wallonie.be

Indien u wenst te werken in Vlaanderen, consulteer www.vlaanderen.be/werken

Indien u wenst te werken in Brussel, consulteer be.brussels/werken-en-ondernemen/werken

Voor meer algemene informatie over werken in België, consulteer www.werk.belgie.be. Informatie over de gevolgen van Brexit vindt u onder www.werk.belgie.be/brexit/
 

5. Belastingen betalen in België


De Federale Overheidsdienst Financiën is uw eerste contactpunt: finance.belgium.be

Voor meer gegevens: www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/fiscale_aspecten
 

6. Sociale zekerheid


Voor een overzicht kan u terecht op www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie/sociale_zekerheid

Voor informatie die op u persoonlijk is afgestemd, gelieve de zoekcriteria te gebruiken die te vinden zijn op www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/.

We herinneren u eraan dat sedert 01.01.2019 de regels aangaande familiale uitkeringen veranderd zijn. Deze uitkeringen vallen nu onder de bevoegdheid van de Belgische gedecentraliseerde entiteiten. Op www.famifed.be staat aangegeven welke autoriteit u dient te benaderen afhankelijk van waar uw kind woont.
 

7. Studeren in België


In België valt onderwijs onder de bevoegdheid van de Vlaamse, Frantalige en Duitstalige Gemeenschappen. Binnen de Duitstalige Gemeenschap bevindt er zich geen enkele universiteit.

Indien u in de Vlaamse Gemeenschap wenst te studeren: onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten

Indien u in de Franstalige Gemeenschap wenst te studeren: www.studyinbelgium.be/fr
 

8. Verkiezingen in België


Stemmen is verplicht voor Belgische burgers. Indien u naar België terugkeert, kan u ook stemmen in de gemeente- en regionale verkiezingen.
 

Vergeet niet de Britse autoriteiten van uw vertrek op de hoogte te brengen. Meer informatie vindt u op www.gov.uk/moving-or-retiring-abroad