Ambassade van België in het Verenigd Koninkrijk
Home Adres en openingsuren

Adres en openingsuren

Algemeen

17, Grosvenor Crescent 
SW1X 7EE Londen 
+44 20 747 037 00 
+44 7710 703 639 (Noodnummer, enkel in gebruik buiten de openingsuren
London@diplobel.fed.be
http://unitedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl/

Brochure Ambassade

 
Belgische paspoorten en identiteitskaarten

Belgische paspoorten, inschrijving, legalisatie en levensbewijzen 
Openingsuren: 09u00 tot 13u00, maandag tot vrijdag (enkel voor bezoeken van het publiek)
Telefonische inlichtingen enkel tussen 14u00 en17u00, maandag tot vrijdag via 020 7470 3780  
Fax: 020 7470 3795 
londonpassports@diplobel.fed.be

 
Nationaliteit

Openingsuren: 09u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 17u00 
maandag tot vrijdag  Tel: 020 7470 3775 tussen 14u00 en 16u30 
Enkel op afspraak. 
Wij verkiezen per mail gecontacteerd te worden: london.nat@diplobel.fed.be

 
Dienst Visa

Openingsuren: 14u00 tot 16u30 van maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen), enkel op afspraak
Toegang alleen bestemd voor partners en echtgeno(o)t(e)n van Belgische onderdanen evenals voor houders van diplomatieke paspoorten of van dienstpaspoorten. In al de andere gevallen moeten de visumaanvragen bij het Visa Centre ingediend worden. Tel.: 0845 730 0118 (zie https//be.tlscontact.com/gb/lon/index.php)

Wij verkiezen per mail gecontacteerd te worden: london.visa@diplobel.fed.be (Indien u reeds een aanvraag ingediend hebt, gelieve dan uw voornaam, familienaam, geboortedatum en paspoortnummer mee te delen).

Telefonisch advies ENKEL op maandag en donderdag tussen 14u00 en 15u30: 020 7470 3770 - gelieve te noteren dat wij geen informatie over de voortgang van de behandeling van visumaanvragen via de telefoon geven - dit omwille van veiligheid en privacy.

 
Pers en Communicatie

NIET voor informatie over paspoorten, visa, nationaliteit, ...

Openingsuren: ma tot vrij 09u00 tot 13u00 en van 14u00 tot 16u00  
Telefonische inlichtingen: 020 74703735 
Fax: 020 7470 3795

 
Feestdagen in 2019 

De Ambassade zal in 2019 gesloten zijn op de volgende feestdagen:

1 januari               Dinsdag                 Nieuwjaarsdag

19 april                 Vrijdag                   Goede Vrijdag

22 april                 Maandag               Paasmaandag

6 mei                    Maandag               Early May bank holiday

27 mei                  Maandag               Spring bank holiday

26 augustus         Maandag               Summer bank holiday

25 december       Woensdag              Kerstdag

26 december       Donderdag             Tweede Kerstdag

27 december       Vrijdag                   (Nationale dag 21 juli)