Op reis in het Verenigd Koninkrijk

  1. Zuletzt aktualisiert am

Het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk kunt u lezen op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken

 

Wegennet


De staat van het Britse wegennet is goed. Bestuurders moeten extra waakzaam zijn doordat er links wordt gereden. Dit betekent dat het aankomend verkeer van rechts komt.

Er zijn niet overal autosnelwegen. In het noorden bestaat het wegennet over het algemeen enkel uit secundaire wegen.

De snelheidsbeperkingen en afstanden zijn uitgedrukt in mijlen (1 mijl = 1,6 km). De maximumsnelheid bedraagt 20 of 30 mijl per uur in de bebouwde kom, 50 of 60 mijl per uur daarbuiten en 70 mijl per uur op de autosnelweg. De maximumsnelheid staat steeds goed aangegeven en camera's worden steeds aangekondigd. Snelheidsovertredingen worden bestraft met geldboetes.

Rijden onder invloed van alcohol is verboden en wordt bestraft met een geldboete en de intrekking van het rijbewijs voor minimaal 1 jaar. Het is eveneens verboden een GSM te gebruiken terwijl men rijdt. Wanneer men een rond punt (roundabout) nadert, heeft het verkeer dat van rechts komt voorrang.

Autosnelwegen zijn enkel verlicht ter hoogte van belangrijke verkeerswissels.

Het dragen van een gordel is verplicht en kinderen tot 11 jaar moeten in een kinderstoel zitten.

De parkeerregels in de stad en in parkeerzones dienen nageleefd te worden. De controle op foutief parkeren is zeer strikt in de verschillende Britse steden. De boetes die betaald dienen te worden bij het wegslepen van voertuigen liggen zeer hoog.
 

Congestiebelasting


In het centrum van Londen geldt er een dagelijkse wegentaks (Congestion Charge), afhankelijk van het tijdstip waarop wordt gereden. Bekijk nu alle informatie op de TFL-website
 

Lage-emissiezone (LEZ)


Dit belangt campers, bestelwagens, minibussen en vrachtwagens aan die niet aan de normen voldoen. Wegentaks is niet van toepassing op personenauto's en motorfietsen. Als u in deze zone rijdt en uw voertuig is niet geregistreerd bij de Britse autoriteiten en voldoet niet aan de minimumnormen voor dit gebied, dan moet u een milieubelasting betalen.

Wij nodigen u uit om de TFL-website te bezoeken om uw voertuig te registreren, de LEZ-zone te controleren en, indien van toepassing, de bijbehorende kosten te betalen.
 

Ultra-lage-emissiezone (ULEZ)


Als u in deze zone rijdt en uw voertuig is niet geregistreerd bij de Britse autoriteiten en voldoet niet aan de minimumnormen voor dit gebied, dan moet u een milieubelasting betalen.

Wij nodigen u uit om de TFL-website te bezoeken om uw voertuig te registreren, de ULEZ-zone te controleren en, indien van toepassing, de bijbehorende kosten te betalen.
 

Uitwisseling van nummerplaatinformatie met het Verenigd Koninkrijk


Zoals hierboven aangehaald raden wij u aan de geldende regelgeving na te gaan en uw voertuig, indien nodig, te registreren alvorens naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Aangezien het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, kan het de persoonsgegevens van Belgische burgers niet meer raadplegen. Het Verenigd Koninkrijk kan deze gegevens dus evenmin gebruiken om per brief over te gaan tot invordering van de in het Verenigd Koninkrijk opgetekende boetes gelinkt aan inbreuken op regelgeving rond lage- en ultra-lage-emissiezones. 

Mocht u echter opnieuw in het Verenigd Koninklijk moeten rijden, dan wijzen wij u erop dat het Verenigd Koninklijk deze boete wegens het niet naleven van de wegen- en milieuwetgeving direct kan innen.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de FOD Mobiliteit