Inschrijving

 1. Zuletzt aktualisiert am

Het nut van uw inschrijving


De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonst/inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, samenleving enz.). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen als u in een EU-lidstaat woont).

Als uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade of het Consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

 

Werkwijze​ online


De Belgische ambassade in Londen biedt u vanaf 05/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Klik hier voor meer informatie.

Werkwijze per post


Inschrijvingen in de consulaire bevolkingsregisters blijven mogelijk per post.

1. U vult één formulier (PDF, 161.7 KB) in per persoon + 1 pasfoto.

2. Minderjarigen: beide ouders ondertekenen dit formulier (PDF, 189.61 KB)

3. U voegt volgende bewijsstukken bij:

 • laatste factuur council tax OF recente electriciteits-, gas- of waterfactuur OF inschrijving in kiesregister (1 document per familie is voldoende)
 • kopie van paspoort of identiteitskaart (recto/verso)
 • enkel als men uit België komt: bewijs van schrapping uit de gemeentelijke bevolkingsregisters (model 8 - aan te vragen bij de gemeente van vertrek in België). Indien nodig kan u met dit formulier (PDF, 5.56 KB) de schrapping vragen, te sturen naar de gemeente van vertrek in België
 • inschrijvingsformulier als kiezer (zie punt 6)
 • Bewijs van uw recht om in het VK te verblijven. Dit kan zijn: werkvisum, (pre)settled status, certificaat van Britse nationaliteit/naturalisatie, indefinite right to remain
 • Let op! Gelieve ons een recente Share Code toe te sturen om uw (pre) settled status te bewijzen. De EUSS-brieven worden niet langer geaccepteerd. U kan een Share Code aanvragen door de instructies te volgen op de volgende link: www.gov.uk/view-prove-immigration-status

4. Het is niet nodig om de inschrijving persoonlijk te komen indienen, u wordt verzocht uw aanvraag op te sturen per post naar 'Dienst bevolking - Ambassade van België - 17 Grosvenor Crescent - London SW1X 7EE'

5. Voor de inschrijving van een pasgeboren kind, klik hier.

6. De inschrijving brengt ook mee dat u kunt deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen). Gelieve de verkiezingenformulier (PDF, 81.61 KB) in te vullen. Indien u per volmacht wenst te stemmen, gelieve het volmachtformulier (PDF, 42.41 KB) ook in te vullen.

Privacy statement